Klub Trybuny zaprasza do Łodzi Zaproszenie

Dwa lata Łódzkiego Klubu Miłośników Prasy Lewicowej. I co dalej?

 

Dalej – to stworzyć Instytut Pamięci Narodowej Lewicy Polskiej – prowadzony społecznie, bo nikt nam jakichkolwiek funduszy nie przekaże. Nie ma takiego zwyczaju, że ogłasza się konkursy na granty z tego Instytutu.
Działalnością łódzkiego klubu, powstałego z inspiracji Redaktora Piotra Gadzinowskiego – kieruje Sztab, złożony z pasjonatów historii, reprezentujących następujące środowiska:
• Bogdan Płusa – aktyw łódzkiego SLD,
• Janusz Murynowicz – środowiska publicystyczne,
• Anna Kozubska – Federacja Młodych Socjalistów
• Jan Nosko i Józef Olbryk – weteranów lewicy,
• Janina Graczyk – środowisko działaczy osiedlowych,
• Janina Tropisz – środowisko seniorów Łodzi,
• Krystyna Szymańska – środowisko Stowarzyszenia POKOLENIA,
• Ryszard Kwiatkowski – środowisko znawców teorii lewicowych
To oni przez dwa lata istnienia od pierwszego spotkania w obecności 9 osób rozpoczęli nasze spotkania.
Dziś podsumowując działanie naszego klubu wkraczamy na drogę konfrontacji zaczynając taką samą strukturę Instytut Pamięci Narodowej Lewicy Polskiej, na razie na przykładzie łódzkim. Mamy ku temu prawo historii.
To Łódź stała się słynna na cały świat za sprawą Rewolucji 1905 roku, to w Łodzi po raz pierwszy w historii Papież Polak Jan Paweł II spotkał się z łódzkimi włókniarkami z ZPB im. Obrońców Pokoju „UNIONTEX”, to z Łodzi wyszli w świat znakomici filmowcy – wyróżnieni Oskarami.
To Łódź zasłynęła urodzonymi w niej światowcami: Dedeciusem, Karskim, Wajdą Urbaniakiem.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na terenie Łodzi od 14 listopada 2016 roku
działa Łódzki Klub Miłośników Prasy Lewicowej

 

Celem tej inicjatywy jest:

 

1. Odkłamywanie historii
2. Propagowanie ciekawych artykułów prasy lewicowej
3. Próba wspólnej dyskusji członków sld z innymi na tematy historii ruchów lewicowych, przybliżania faktów historycznych,
4. Wymiany zdań na tematy historyczne i bieżące inne próby interpretacyjne

 

13 grudnia 2018 r. o godz. 16.30. na terenie siedziby Zarządu Miejskiego SLD w Łodzi, ul. Piotrkowska 203/205 podsumujemy dwa lata istnienia klubu i zapoznamy się z dokumentami Instytutu Pamięci Narodowej (ustawa, statut, kierunki działania, osoby kierujące Instytutem).

 

Tematem wykładu i dyskusji będzie próba powołania
„Instytutu Pamięci Narodowej Lewicy Polskiej”

 

Serdecznie zapraszamy.

 

TELEFON KONTAKTOWY 42 636 60 44

Kandydatka się poleca

Zwracam się z prośbą o oddanie na mnie głosu w najbliższą niedzielę 21 października 2018 roku. Zwracam się do moich byłych uczniów , znajomych, przyjaciół i rodziny. Jeżeli jesteś przekonany, że jestem godnym Twojego głosu kandydatem, to proszę poleć moją osobę swoim bliskim.

 

Lucyna Rutkowska kandyduje na radną do Sejmiku Województwa Mazowieckiego z listy nr 5 SLD – Lewica Razem z okręgu 7.

 

Mieszkanka Celestynowa, urodzona w Kołbieli. Absolwentka wydziału fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Całe zawodowe życie związana z edukacją , początkowo w Bydgoszczy a od 1985 r. zatrudniona w Zespole Szkół w Celestynowie.
Nauczycielka dyplomowana. Za wszechstronną pracę na polu zawodowym, pedagogicznym i społecznym otrzymała liczne nagrody władz oświatowych. Uhonorowana złotą odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, odznaką za zasługi dla Związku Młodzieży Wiejskiej oraz odznaczeniem za zasługi dla obronności kraju. Ławnik w sądzie rodzinnym dwóch kadencji.
Obecnie na emeryturze, z pasją oddaje się swoim licznym zainteresowaniom.
Aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej oraz je kreuje. Jest prezesem Stowarzyszenia Absolwentów 3 LO w Celestynowie /SAiS/, przewodniczącą Rady Powiatowej SLD w Otwocku. W ciągu ostatnich dwóch lat z powodzeniem prowadzi dyskusyjny Klub Dziennika Trybuny w Otwocku. Tematy spotkań dotyczą istotnych, najbardziej aktualnych problemów politycznych naszego społeczeństwa.
Pomaga wielu ludziom znajdującym się w trudnych warunkach materialnych oraz w skomplikowanych sytuacjach osobistych.
Praca społeczna , chęć pomagania innym i kreowanie przestrzeni społecznej jest jej największą pasją i powołaniem.