11 sierpnia 2022

loader

Tag: Konstytucja RP

Osierocona Konstytucja

Ustanowiona 25 lat temu, jest najładniejsza ze wszystkich polskich konstytucji. Pięknie uchwalona. Przyjęta w referendum, choć większości społeczeństwa wydawała się obojętna. Mocniejsze poparcie społeczne zyskał w referendum akces do Unii Europejskiej – może dlatego, że referendum unijne jako jedyne z dotychczasowych trwało…

25. rocznica uchwalenia Konstytucji RP

Z okazji mijającej właśnie 25. rocznicy uchwalenia Konstytucji RP pozwalamy sobie złożyć wszystkim Paniom i Panom ówczesnym Posłom i Senatorom – w imieniu członków Stowarzyszenia POKOLENIA – wyrazy głębokiego szacunku, podziękowania i szczerego uznania. To, że ówczesny parlament potrafił wypracować kompromis w sprawie…

Wyrok w sprawie „dupy z długopisem”

Zapadł przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach. Prawomocny. Uniewinniajcy! O dupie śpiewał Bogusław Bierwiaczonek, językoznawca, wykładowca Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. W wolnym czasie – poeta i wykonawca poezji śpiewanej. Czaserm politycznie zaangażowanej, jak utwór, który zamieścił jako Obywatel BB na Youtubie. „Zakochany w pisoklerze,…

Petycjoniści

„Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby”. Skoro tak rzecze art. 63 Konstytucji RP, to przepojony duchem konstytucjonalizmu naród ze swej wolności korzysta. Dzięki internetowi obywatelska aktywność Polaków dostała nowy oręż. Portale umożliwiające obywatelom…

Autonomia i niezależność Kościoła katolickiego jako narzędzia utrwalania panowania ideologii narodowo-katolickiej w sferze światopoglądowej

Relacje instytucjonalne pomiędzy kościołami i związkami wyznaniowymi regulowane są w myśl art. 25 Konstytucji RP czterema podstawowymi zasadami z których podstawową zasadą ustrojową zawartą w art.25 ust.3 jest nakaz kształtowania stosunków państwa z instytucjami wyznaniowymi z poszanowaniem ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie oraz współdziałania dla dobra…

Antykonstytucyjna ustawa i antykonstytucyjny trybunał

Trybunał Przyłębski po raz kolejny popisał się nie tylko dyspozycyjnością wobec ośrodków władzy ale też ignorancją prawną. Takie wnioski szewc Fabisiak wyciąga z wyroku wyżej wymienionej struktury zgodnie z którym ustawa pozwalająca na obniżenie policyjnej renty inwalidzkiej jest zgodna z Konstytucją. Pytanie co do zgodności ustawy…

Parlamentarna Grupa Kobiet jako przykład samoorganizowania się kobiet ponad podziałami politycznymi

Po wyborach z 4 czerwca 1989r. miejscem, na którym skupiała się uwaga polskiej opinii publicznej stał się dwuizbowy parlament, składający się na mocy ustaleń „okrągłego stołu” z Sejmu i Senatu. Na fali przemian politycznych w Polsce wybuchła wolność słowa, w czasach PRL traktowana jako dobro ściśle…

Nieszczęsne polskie konstytucje

Polskie konstytucje były dziełem masonów, jakobinów, socjalistów, komunistów i postkomunistów. Przynajmniej te sensowne, pozytywne. Co prawda, nie miały szczęścia, nie zdobywały powszechnego poparcia ani nie budziły posłuchu. O ironio, jedyna, którą przyjęto w referendum, jest ignorowana od następnego dnia po jej zaaprobowaniu. Święto Konstytucji ustanowiono,…

List otwarty

skierowany do prezydenta RP, prezesa Rady Ministrów, marszałków Sejmu i Senatu, przewodniczących Klubów Parlamentarnych Warszawa 18 marca 2021 roku Polska Lewica, Unia Pracy i Porozumienie Socjalistów przypominają, że w naszej kulturze politycznej Konstytucja Rzeczypospolitej spełnia szczególną rolę. Nie tylko organizuje nasze życie polityczne i społeczne,…

Przetwarzanie danych osobowych przez związki wyznaniowe

Osoby rezygnujące z przynależności do Kościoła katolickiego, w myśl konstytucyjnej zasady wolności sumienia i religii maja prawo do usunięcia wszelkich dowodów przynależności do Kościoła. W zakresie ochrony danych osobowych obecnie obowiązującymi aktami prawnymi są rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie…