Tag: kościół katolicki w Polsce

Strach

W ostatnich miesiącach zauważyłem istotną zmianę w zachowaniach i publicznych wypowiedziach działaczy, a nawet moich znajomych, szeregowych członków PISu. Pewność siebie wspierana pewnością poparcia „mas” i wiarą w nieomylność politycznych posunięć i koncepcji przywódcy, zaczęła…

Czarny Piątek

Jak powiedziałby (tak mniemam) minister Czarnek, w czarny piątek nawet zbawienie jest tańsze. Czarny piątek to najważniejsze święto amerykańskiego handlu. Drugim z kolei jest Boxing Day, pierwszy dzień po grudniowych świętach, czyli wyprzedaż tego, co…

PiS w opuszczonych okopach PZPR

W 1989 r. najtęższe głowy politologów nie były w stanie przewidzieć kuriozalnego i absurdalnego zjawiska przejmowania przez prawicową partię jaką jest PiS, opuszczonych, ideowych okopów PZPRu, z jej sposobem myślenia o polityce, świecie i społeczeństwie.…

Elementy nadbudowy

Demokratyczne państwo prawa, jakim jakoby jest Polska jest w istocie protezą demokracji i nie daje społeczeństwu poczucia realnego wpływu na sprawy państwa. Stąd niski udział obywateli w wyborach. Kolejne ekipy rządowe nie dotrzymują swoich zobowiązań.…

Autonomia i niezależność Kościoła katolickiego jako narzędzia utrwalania panowania ideologii narodowo-katolickiej w sferze światopoglądowej

Relacje instytucjonalne pomiędzy kościołami i związkami wyznaniowymi regulowane są w myśl art. 25 Konstytucji RP czterema podstawowymi zasadami z których podstawową zasadą ustrojową zawartą w art.25 ust.3 jest nakaz kształtowania stosunków państwa z instytucjami wyznaniowymi…

Święto czerstwego chleba

Dzięki pomysłowi IPN i abp Gądeckiego, grozi nam śmieciowe tsunami i wizyta u dentysty. Postulat ustanowienia święta państwowego, czyli dnia ustawowo wolnego od pracy w dniu 27 grudnia poparł przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław…

Co powie lewica jak się ją o problem świeckości państwa zapyta?

Formująca się w bólach Nowa Lewica, która jak sama siebie określa jest jedyną postępową siłą w polskiej polityce sukcesywnie traci poparcie potencjalnych wyborców wbrew oczywistemu – jakby mogło się wydawać -potencjałowi synergii wynikającej z połączenia…

Ofensywa czarnej reakcji

Krzysztof Lubczyński Ofensywa  czarnej reakcji     Zmarły w tym roku Ricardo Estarriol, wybitny hiszpański i dziennikarz i reporter powiedział swego czasu w jednym z wywiadów prasowych o „stosunkowo licznej obecności wśród polskich polityków osób związanych…

Z kim mamy honor?

Tak pytali się kiedyś polscy szlachcice nowego gościa lub przypadkowo spotkanej, nieznanej im osoby. Teoretycznie mogli pytać, „z kim mamy przyjemność?, ale, zwłaszcza w przypadku białogłowych, mogło to być dwuznacznie zrozumiane, jako sugestia zwana dzisiaj…

Fundusz Kościelny – 71 – rocznica obowiązywania

Kościół i państwa demokratyczne świata zachodniego przez lata uczyły się zasady rozdziału tego, co religijne, od tego, co laickie. Relacje między państwem a kościołem były też jedną z najważniejszych kwestii politycznych w okresie wyłaniania się…