Pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Józefa Tejchmy Wielkiego Polaka, wspaniałego człowieka o ogromnej wrażliwości i inteligencji, współtwórcę i lidera ruchu młodowiejskiego, działacza pełniącego z godnością najwyższe funkcje państwowe i polityczne, a jednocześnie bardzo skromnego, niezwykle zasłużonego dla wielu pokoleń Polek i Polaków.…