Sejm, którego być nie powinno, obraduje

Międzykadencyjny okres w Sejmie zapełnią stare mroki. Sejm we wtorek i w środę kontynuował przerwane przed wyborami posiedzenie. Zajmie się, między innymi, sprawozdaniem komisji śledczej do spraw Amber Gold i projektem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu…