Zolla wielka wina

Przeczytaliście tytuł i zadajecie sobie pytanie, czego autor chce od prof. Andrzeja Zolla? Już wyjaśniam. Andrzej Zoll wypłyną w mej pamięci przy okazji zadekretowanego przez trybunał mgr Przyłębskiej praktycznego zakazu terminacji ciąży w Polsce. Tego…