Instrumenty muzyczne charakterystyczne dla chińskich mniejszości etnicznych

Chiny to kraj wieloetniczny. W długim procesie rozwoju historycznego i wieloletniej praktyce artystycznej, poszczególne grupy etniczne stworzyły różnorodne instrumenty muzyczne i instrumentalne formy wykonania. Muzyka mniejszości etnicznych odzwierciedla ich styl życia i zwyczaje. W tym…