Światło sceny

Ostatnio ktoś zapytał mnie, czego najbardziej nie lubię. Odpowiedziałem, że nie lubię najbardziej, kiedy jestem podległy komuś, kto jest ode mnie intelektualnie słabszy; nawet nie tyle podległość ta jest dla mnie najbardziej dojmująco nieznośna, co wykonywanie poleceń, o których wiem, że są głupie i kontrproduktywne. Na szczęście,…