Pedagogika odwrócona tyłem do XXI wieku

Pedagogika współczesna jest rzeczywiście odwrócona tyłem do XXI wieku Widać to wyraźnie w świetle analizy zawartości podręcznika akademickiego prof. dr hab. Bogusława Śliwerskiego pod tytułem „Podstawowe prawidłowości pedagogiki” Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2011 r. oraz innej publikacji tego autora ”Pedagogika holistyczna” „Studium…