Seryjny pedofil przyjacielem Jana Pawła II

Kilka dni temu ukazał się bulwersujący raport dotyczący zbrodni założonego w Meksyku zgromadzenia Legionu Chrystusa. Wynika z niego, że co najmniej 33 księży i 71 seminarzystów dopuściło się czynów pedofilii na co najmniej 175 ofiarach. Założycielem Zakonu był ojciec Marcial Maciel Degollado – seryjny pedofil, sprawca wykorzystywania seksualnego także wobec własnych dzieci, bigamista i oszust.

Raport jest wynikiem wewnętrznego śledztwa zgromadzenia, a zawarte w nich fakty dotyczą lat 1941-2019. Autorzy dokumentu przyznają, że bilans prawdopodobnie nie jest pełny, a ofiar było znacznie więcej. Z raportu dowiadujemy się też, że blisko połowa kapłanów, którzy dopuścili się przestępstw seksualnych, pełniło funkcje kierownicze w zgromadzeniu, co umożliwiało zamiatanie tych spraw pod dywan.
Jednocześnie raport informuje, że wszyscy przestępcy pozostali bezkarni, a część z nich w spokoju dożyło sędziwego wieku. Sam Degollado zmarł w USA w 2008 roku w wieku 87 lat. Nigdy nie odpowiedział za swoje czyny.
Raport bulwersuje tym bardziej, że na temat zbrodni Maciela wiele było wiadomo już kilkadziesiąt lat temu, chociaż członkowie zgromadzenia przez dziesiątki lat byli zobowiązani do zachowania tajemnicy na temat tego, co się wewnątrz niego dzieje. Mimo głosu wielu ofiar, władze watykańskie nie domagały się nawet wyjaśnień, nie mówiąc już o krokach prawnych. Po wielu latach Watykan przyznał, iż celowo przedstawiano zarzuty wobec Maciela jako kalumnie i odgórnie dezawuowano ofiary. Państwo kościelne świadomie nie reagowało na skargi i zarzuty, które napływały już w latach 70, a od połowy lat 90. XX wieku w mediach na świecie opublikowano mnóstwo świadectw ofiar Maciela Degollado. Była to wiedza powszechna, dostępna dla każdego, w tym oczywiście dla papieża. Niestety jednak Jan Paweł II stanął po stronie pedofila. Po długiej batalii i w wyniku starań wielu ofiar na początku 1999 r. w Kongregacji Nauki Wiary pojawił się formalny akt oskarżenia wobec zbrodniarza, ale niestety, po upływie kilku miesięcy postępowanie zawieszono.
Jan Paweł II nie tylko ukrywał seryjnego zbrodniarza i nie podjął wobec niego żadnych kroków prawnych czy nawet dyscyplinujących, ale wręcz go wspierał. W 1994 roku, gdy wiedza o zbrodniach Maciela była już powszechna, polski papież mianował Maciela konsultantem Kongregacji do spraw Kleru i nazwał go przewodnikiem oraz wzorem dla młodych. Okrutny pedofil został więc uznany przez Karola Wojtyłę za wzór dla ofiar jego gwałtów. Po upływie kolejnej dekady, w 2004 roku, Jan Paweł II odprawił w Watykanie uroczystą mszę z okazji 60-lecia kapłaństwa Maciela i podziękował mu za owocną posługę. Dopiero za pontyfikatu Benedykta XVI ruszyło postępowanie wobec Maciela, ale ostatecznie nie poniósł on żadnej kary. Nowy papież nakazał jedynie zbrodniarzowi życie w osamotnieniu i pokucie.
Maciel to jeden z wielu zbrodniarzy w Kościele katolickim, który nigdy nie poniósł odpowiedzialności za swoje czyny. Ale jego historia to zarazem brutalny dowód nieświętości polskiego papieża, który otwarcie wspierał i ukrywał seryjnego pedofila. Stawiając kolejne pomniki Janowi Pawłowi II, plujemy w twarz jego ofiarom.

 

Apel o występowanie z NSZZ „Solidarność”

NSZZ Solidarność po raz kolejny kompromituje się. Tym razem władze związku z Piotrem Dudą na czele zadeklarowały pełną solidarność z pedofilem i antysemitą, księdzem Henrykiem Jankowskim. Pomimo dobrze udokumentowanych przestępstw prałata, Solidarność stanowczo stanęła w obronie okrutnego księdza, który skrzywdził wiele dzieci i dopuścił się wielu podłych czynów.
Solidarność w ciągu ostatnich miesięcy wielokrotnie brała udział w imprezach skrajnej prawicy, w tym demonstrowała u boku nacjonalistów i nienawistnych ksenofobów, przyłączała się do nagonek przeciwko opozycji, pełniła rolę bojówki władzy. Teraz kolejna granica została przekroczona: centrala Piotra Dudy wsparła okrutnego przestępcę, na dodatek zapowiadając ochronę jego pomnika przed krytykami, w tym przed jego ofiarami.
Chwalenie pedofila jest nie tylko naganne moralnie, ale otwarcie sprzeczne z celami działań związków zawodowych, które powinny walczyć z wszelkimi formami przemocy i dyskryminacji. Działalność władz Solidarności kompromituje polski ruch związkowy i psuje wizerunek związków zawodowych. Z całą pewnością wielu działaczy Solidarności nie akceptuje działań Jankowskiego i nagannie ocenia uznawanie go za bohatera. Dlatego apeluję do wszystkich związkowców z Solidarności, aby wystąpili z centrali Piotra Dudy lub w trybie natychmiastowym pozbawili go stanowiska.