Tag: pełne zatrudnienie

Zatrudnienie a gospodarka rynkowa

Zacznę od tego, czym właściwie jest pełne zatrudnienie i w jakim momencie się pojawia. Rynek nie potrafi automatycznie (sam z siebie) zapewnić pełnego wykorzystania potencjału produkcyjnego. Przedsiębiorcy są gotów prędzej zmniejszyć koszty produkcji przez obniżkę…

Pełne zatrudnienie – teraz!

Słuszność prowadzenia polityki pełnego zatrudnienia nie wynika jedynie z aspektów polityczno-społecznych… każdy socjaldemokratyczny rząd, który ma na względzie dobro pracowników, będzie dążył do stanu pełnego zatrudnienia, stanu, kiedy globalna podaż pracy równa się globalnemu popytowi…