Śmierć admirała

Z głębokim smutkiem przyjęłam wiadomość o śmierci wiceadmirała Piotra Kołodziejczyka 1939-2019. Byłego dowódcy Polskiej Marynarki Wojennej i byłego Ministra Obrony Narodowej.

Jego kariera żołnierska oparta była na solidnym wykształceniu wojskowym: po otrzymaniu promocji oficerskiej jako wyróżniający się podporucznik marynarki służył na kutrach torpedowych i jednostkach rakietowych (ORP Hel , ORP Elbląg).
Od 1973r pracował w Sztabie Marynarki Wojennej, w 1977 dowodził Wydzieloną Grupą Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej Doraźnych Sił Pokojowych ONZ na Wzgórzach Golan. Trzy lata później został dowódcą 3 Flotylli Okrętów im. Komandora Bolesława Romanowskiego w Gdyni, a w okresie 1986-1989 otrzymał stanowisko dowódcy Marynarki Wojennej.
Po zmianach ustrojowych był dwukrotnie Ministrem Obrony Narodowej; w latach 1994-1995 miałam zaszczyt pracować po jego kierownictwem jako podsekretarz stanu ds. parlamentarnych.
Zapamiętałam Go jako Człowieka wysokiej kultury osobistej , który w czasie „obiadu drawskiego” miał honor i odwagę zachować się praworządnie .
Dziś pożegnamy go na Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni, na Oksywiu.

Cześć Jego pamięci !
Danuta WANIEK wraz z byłymi współpracownikami pionu parlamentarnego MON.