Hojny minister Czarnek

Przemysław Czarnek jest bez wątpienia jednym z bardziej kontrowersyjnych ministrów edukacji. Znany z lekkomyślnych wypowiedzi i katolickiego fundamentalizmu szef resortu ma również lekką rękę do przyznawania nagród i premii. Pomimo tego, że większość polityków partii…