4 grudnia 2022

loader

Tag: postęp

Walka z ubóstwem i rewitalizacja obszarów wiejskich: Ścieżka rozwoju obszarów wiejskich o specyficznej dla Chin charakterystyce

Od momentu reformy i otwarcia Chin na świat, 770 milionów ubogich mieszkańców wsi zostało wydźwigniętych z ubóstwa. Zgodnie z międzynarodowymi standardami dotyczącymi ubóstwa ustanowionymi przez Bank Światowy, populacja ludzi w Chinach, która wyszła z ubóstwa stanowiła ponad 70 proc. ludności świata, która wygrała walkę z biedą. W sytuacji wciąż…

Korupcja kwitnie pod rządami PiS

Gdy rządziła PO, korupcja była stale ograniczana. Już pierwszy rok rządów PiS sprawił, że korupcja się rozhulała. Ciągła erozja praworządności i demokratycznego nadzoru stworzyła warunki do rozkwitu korupcji na najwyższych szczeblach władzy. 25 stycznia 2022 r. został opublikowany Indeks Postrzegania Korupcji w sektorze…

Rządy fatalnej zmiany

Panowanie PiS rujnuje postęp społeczny w Polsce. Cofamy się w rozwoju i spadamy coraz niżej w rankingach. Kilka dni temu został opublikowany, jak co roku, raport grupy badawczej współpracującej  z Deloitte poświęcony postępowi społecznemu oraz związany z nim ranking 2021. Polska zajęła w nim…

Czy wiek XXI będzie wiekiem Azji i socjalistycznych Chin?

Na Azję zwrócone są oczy całego świata. Budzi ona podziw a u niektórych nieukrywany strach. Nawet w poważnych dyskusjach w tzw. „towarzystwach” formułowane są poglądy, że już królowa Saba przepowiadała, że Azja zaleje świat i przyszłość należy do żółtej rasy. Znany politolog amerykański Samuel Huntington obwieścił…

Komunistyczna Partia Chin stała się najbardziej wpływową partią polityczną na świecie

Sylwester Szafarz, były Konsul Generalny RP, który przez kilka lat pracował w Szanghaju, posiada dogłębną wiedzę na temat Chin i Komunistycznej Partii Chin. Powiedział on, że potencjał gospodarczy Chin oraz pozycja polityczna Komunistycznej Partii Chin w kraju i na świecie wynikają z trzech głównych czynników, a mianowicie:…

Chiny napędzają jakościowy wzrost gospodarczy dzięki technologiom cyfrowym

Fala cyfryzacji nabiera coraz szybszego tempa, technologie cyfrowe wspomagają wysokiej jakości postęp gospodarczy Chin. Chiny są obecnie drugą co do wielkości gospodarką cyfrową na świecie i zbudowały drugą co do wielkości sieć światłowodową i 4G. Do końca ubiegłego roku udział PKB w wartości dodanej głównych branż…

Pierwsze sto lat

Kiedy studiowałem nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim niektórzy wykładowcy twierdzili, że kapitalizm jest już formacją schyłkową i niebawem doczekamy czasów kiedy „komunizm zwycięży”. Takie prognozy w końcu lat siedemdziesiątych XX wieku budziły niedowierzanie wielu studentów. Wtedy przecież zachodnie państwa…

Znaczący punkt zwrotny i wielka podróż – reformy i otwarcie

Wpływ głębokich zmian w Chinach na świat. 18 grudnia 1978 r. był ważnym dniem w historii narodu chińskiego. Tego dnia Komunistyczna Partia Chin (KPCh) rozpoczęła obrady III Plenum XI kadencji Komitetu Centralnego. Wydarzenie to niosło ze sobą głębokie znaczenie i było punktem zwrotnym…

O socjalizm i demokrację

W ciągu ostatnich dwóch lat widać wzrost aktywności młodzieżowych organizacji lewicowych, w tym Czerwonej Młodzieży, młodzieżówki Polskiej Partii Socjalistycznej. Ta progresywna tendencja często spędza sen z powiek prawicowym działaczom, zastanawiającym się w swoich mediach, skąd u młodych ludzi tak niezrozumiałe dla konserwatystów…