30 listopada 2023

loader

Tag: pożegnanie

Kondolencje

Naszemu Przyjacielowi i Koledze Czesławowi Kuleszy sekretarzowi generalnemu stowarzyszenia Porozumienie Socjalistów serdeczne wyrazy współczucia w związku ze śmiercią Ojca składają członkowie zarządu Andrzej Ziemski, Kazimierz Treger, Daniel Mieniewski, Jacek Kłopotowski, Marta Kościelecka, Krzysztof Szlubowski i Janusz Ptaszkiewicz

Wyrazy głębokiego współczucia

Z przejmującym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Bronisława Cieślaka. Odszedł wspaniały dziennikarz, artysta, niezapomniany porucznik Borewicz. Był Posłem na Sejm RP III i IV kadencji z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz rzecznikiem prasowym klubu SLD. Żegnamy postać nietuzinkową, dobrego człowieka, niezapomnianego kolegę.…

Wspomnienie

Z wielkim smutkiem żegnamy Bronisława „Sławka” CIEŚLAKA Posła na Sejm RP III i IV kadencji. Rzecznika Klubu Parlamentarnego SLD. Działacza małopolskiej lewicy. Wybitnego dziennikarza, prezentera telewizyjnego, dyrektora krakowskiego oddziału TVP. Niezapomnianego „ Porucznika Borowicza”. Kawalera Srebrnego Krzyża Zasługi i Srebrnego…

Pożegnanie

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Bronisława CIEŚLAKA Posła na Sejm RP III i IV kadencji. Wybitnego aktora, dziennikarza i prezentera telewizyjnego. Odznaczonego Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Zapamiętamy Go na zawsze jako człowieka oddanego sprawom Polski, a przede…

Żegnamy…

Z głębokim smutkiem przyjąłem informację o śmierci Bronisława Cieślaka Aktora, dziennikarza, Posła na Sejm III i IV kadencji. Rodzinie, bliskim i współpracownikom składam wyrazy współczucia. Włodzimierz Czarzasty Wicemarszałek Sejmu

Pożegnanie

Odszedł SŁAWEK CIEŚLAK Przyjaciel wielu z nas, pełen ciepła i humoru, któremu nic i nikt nie mógł przewrócić w głowie. Mądry polityk lewicy Koleżanki i Koledzy z Klubu Parlamentarnego SLD

Sławek

Tak zwracaliśmy się do Niego wszyscy. Każdy wiedział, że jak pada słowo Sławek to chodzi o Cieślaka. Niektórzy złośliwcy z konkurencji udawali, ze zapominali Jego nazwiska i mówili o Nim Sławek Borewicz. Nie cierpiał tego, ale znosił ze stoickim spokojem. Koszt takiej gęby – mówił. Prawdziwa gęba…

Pożegnanie

2 kwietnia, krótko po swoich 85. urodzinach odszedł Marek Jurkowicz dziennikarz, wydawca, b. redaktor naczelny „Płomieni”, „Gazety Białostockiej”, z-ca red. naczelnego „Trybuny Ludu”, sekretarz Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy (IOJ). Pasjonat polityki, aktywista ruchu młodzieżowego, wyróżniający się działacz Związku Młodzieży…

Pożegnanie

2 kwietnia, krótko po swoich 85. urodzinach odszedł Marek Jurkowicz dziennikarz, wydawca, b. redaktor naczelny „Płomieni”, „Gazety Białostockiej”, z-ca red. naczelnego „Trybuny Ludu”, sekretarz Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy (IOJ). Pasjonat polityki, aktywista ruchu młodzieżowego, wyróżniający się działacz Związku Młodzieży…

Szczere wyrazy współczucia

Z wielkim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Izabelli Sierakowskiej. Żegnamy szlachetną i wierną swoim przekonaniom posłankę na Sejm, wrażliwą na ludzkie potrzeby działaczkę społeczną, związkową i samorządową, bojowniczkę o prawa kobiet i równe szanse dla wszystkich. Odeszła wielka dama lewicy i polskiej polityki,…