Jak wyglądają przygotowania do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku?

Do Zimowych Igrzysk pozostało przeszło 140 dni. W miarę zbliżania się Zimowych Igrzysk Olimpijskich, prace organizacyjne i przygotowawcze do zawodów w terenie nabierają tempa. Sprawdźmy, co słychać w sprawie organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie odbędą sią w trzech lokalizacjach, tj. w Pekinie, Yanqing i Zhangjiakou. Na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie rozdanych zostanie 109 kompletów medali, czyli najwięcej w historii tej imprezy. W Pekinie sportowcy walczyć będą o 37 złotych medali, w Yanqing o 21, a w Zhangjiakou o 51.
Pekiński teren zawodów
Druga faza Chińskiego Narodowego Centrum Kongresowego to największy, nowy projekt na pekińskim terenie zawodów Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022. Oczekuje się, że w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich weźmie udział ponad 3000 dziennikarzy i fotografów oraz około 12 000 nadawców.
W ramach drugiej fazy projektu Narodowego Centrum Kongresowego powstała konstrukcja stalowa, a zewnętrzna ściana osłonowa formuje unikalny kształt „stada ptaków”. Wschodnia, południowa i północna elewacja głównego budynku składają się ze specjalnej ściany osłonowej z metalu i szkła, w kształcie „ptasiego okna”.
2376 ścian osłonowych tworzy płaszczyznę w obrysie głównego budynku, na kształt stada ptaków. „Rozwijające się skrzydła wielkiego ptaka” podkreślają harmonię między budynkiem a naturą.
W Parku Shougang, w Pekinie, znajduje się biuro Komitetu Organizacyjnego Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie 2022.
Hutniczy kombinat przemysłowy Shougang powstał w 1919 roku i jest przykładem historii rozwoju chińskiego przemysłu. Na początku powstania Nowych Chin, chiński przemysł był bardzo słabo rozwinięty. Huta Shougang wprowadzała w Chinach wiele innowacji naukowych i technologicznych. Zajmowała wiodące miejsce w wielu kategoriach w Chinach i na świecie. Na początku XXI wiek, kierując się potrzebami urbanistycznego układu przestrzennego, hutę w Shougang zamknięto, a produkcję przeniesiono w inne miejsce. Powstał Park Shougang, który znalazł się na chińskiej liście ochrony dziedzictwa przemysłowego.
Biura Komitetu Organizacyjnego Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Parku Shougang znajdują się głównie w pomieszczeniach przekształconych i zaadaptowanych w oryginalnych zakładach przemysłowych, co jest w zgodnie z ideą zielonych igrzysk olimpijskich. Transformacja respektuje mechanizm i styl pierwotnej struktury przemysłowej, a także uwzględnia ponowne wykorzystanie tych obiektów po igrzyskach olimpijskich. Aby zachować pamięć o istnieniu dawnego przemysłu w Pekinie, naprawiono i poddano konserwacji oryginalne instalacje przemysłowe, w dużym stopniu zachowano styl industrialny, a także nadano nowe funkcje biurowe obiektom przemysłowym, realizując w ten sposób program ochrony i ponownego wykorzystania reliktów przemysłowych.
Skocznia narciarska Shougang znajduje się w północnej części Starego Parku Przemysłowego Shougang i jest pierwszym w historii zimowych igrzysk olimpijskich obiektem sportowym, który zbudowany został na terenie poprzemysłowym. Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich odbywać się tu będą zawody w snowboardzie i skoki narciarskie freestyle. Po zimowych igrzyskach olimpijskich skocznia narciarska Shougang będzie wykorzystywana na stałe jako obiekt sportowy, goszczący zawodników z kraju i zagranicy, w czasie zawodów lub będzie służyć jako centrum treningowe. Skocznia narciarska Shougang będzie również otwarta dla publiczności i stanie się sportowym parkiem rozrywki dla mieszkańców Pekinu.
4 lipca ruszyły pełną parą ostatnie prace przy budowie i renowacji obiektów Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Pekinie – budowa i remont Stadionu Narodowego „Ptasie Gniazdo” – na ceremonię otwarcia i zamknięcia. Prace mają się zakończyć w październiku tego roku.
Teren zawodów Yanqing
Prowadzenie Igrzysk w sposób ekologiczny to pierwsza z czterech głównych koncepcji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, a także uroczyste zobowiązanie wobec społeczności międzynarodowej. Od 2015 roku, przez 6 lat trwała ekologiczna rewitalizacja obszaru zawodów Yanqing, co czyni go projektem o najdłuższym okresie budowy na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie.
Teren zawodów Yanqing jest najtrudniejszym terenem zawodów Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, położonym na wysokości sięgającej 2198 metrów. Początkowo na terenie zawodów brakowało wody, dróg, elektryczności i komunikacji, a prace związane z renowacją ekologiczną były równie trudne, jak budowa nowego stadionu.
Aby chronić środowisko góry Xiaohaituo, teren zawodów Yanqing na pierwszym miejscu stawia ekologię. W 2016 roku, przed rozpoczęciem budowy, właściwi eksperci ds. leśnictwa, wód i gleby przeprowadzili wstępne badania środowiska ekologicznego.
W zależności od oddziaływań na poszczególne drzewa i charakterystyki roślin, opracowano „dostosowany” plan ochrony. Do tej pory na terenie zawodów ochroną objęto łącznie 313 drzew, przeszczepiono ex situ 24 tys. drzew i zagospodarowano blisko 300 mu (20 hektarów) baz ochronnych ex situ o przeżywalności około 91%. 11 tys. roślin, krzewów i traw zostało przesadzonych blisko ziemi. Obecnie wszystkie te rośliny znajdują się pod opieką profesjonalnej jednostki ogrodniczej.
Narciarstwo alpejskie to trudny, ale bardzo widowiskowy sport. Narodowy Ośrodek Narciarstwa Alpejskiego znajduje się na najwyższym szczycie góry Xiaohaituo, w Yanqing, na północny zachód od Pekinu i dysponuje 7 trasami zjazdowymi o łącznej długości 21 kilometrów i różnicy wysokości 800 metrów. To właśnie dzięki wysokiemu spadkowi i topografii góry Xiaohaituo, Narodowy Ośrodek Narciarstwa Alpejskiego posiada jedne z najtrudniejszych alpejskich tras narciarskich na świecie. Jako jeden z nowych obiektów Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, Narodowe Centrum Narciarstwa Alpejskiego będzie użytkowane również po Igrzyskach. W przyszłości powstanie w tym miejscu park sportowo-rekreacyjny. Miejsce to może być wykorzystywane od wiosny do późnej jesieni, jako centrum letnich aktywności sportowych, takich jak kolarstwo górskie, wspinaczka górska, wspinaczka skałkowa, turystyka piesza, zjeżdżanie po trawie itp. Będzie to baza sportowa na świeżym powietrzu.
Narodowy Tor Saneczkarsko-Bobslejowy znajduje się w północno-zachodniej części dzielnicy Yanqing, w Pekinie. W tym miejscu zawody będzie mogło obserwować 2000 widzów na miejscach siedzących i 8000 na miejscach stojących. Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich na Narodowym Torze Saneczkarsko-Bobslejowym zostaną rozegrane wszystkie konkurencje saneczkarskie i bobslejowe. Długość Narodowego Toru Saneczkowo-Bobslejowego wynosi 1,9 kilometra, a różnica poziomów to około 127 metrów. Tor posiada 16 zakrętów.
Teren zawodów Zhangjiakou
Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie na obiektach kompleksu Guyangshu sportowcy walczyć będą o 31 złotych medali.
Narciarstwo, uważane za filar przemysłu turystycznego w Chongli, w Zhangjiakou, ma wielu fanów w Chinach. Na obiektach kompleksu Guyangshu rozgrywane będą konkurencje w skokach narciarskich, narciarstwie biegowym, kombinacji norweskiej i biathlonie. Także w tym miejscu odbywać się będą konkurencje zimowej Paraolimpiady w narciarstwie biegowym. Wymienione dyscypliny sportowe nie są zbyt popularne w Chinach, dlatego poziom prezentowany przez chińskich zawodników nie jest wysoki.
Narodowe Centrum Skoków Narciarskich to skomplikowany obiekt budowlany, który przysporzył budowniczym najwięcej trudności technicznych wśród obiektów w Zhangjiakou. Skocznie znajdują się w górskiej dolinie nachyleniemiędzy górną, a dolną częścią skoczni wynosi prawie 160 metrów.
Narodowe Centrum Narciarstwa Biegowego wyróżnia się tym, że trasy biegowe wytyczone są wzdłuż naturalnych terenów górskich. Pętla trasy biegowej liczy 9,7 km, szerokość to 8-14 metrów. Na trasie można wyznaczyć 8 torów. Drzewa rosnące wokół są umiejętnie wkomponowane w architekturę toru. Stworzono wrażenie obecności gór i podkreślono naturalny charakter terenu. W celu oszczędzenia wody, służącej do naśnieżania obiektów w zimie, w kompleksie Guyangshu zbudowano systemy gromadzenia wody deszczowej, wód powierzchniowych i roztopowych, a także zbudowano kilka zbiorników wodnych, rozmieszczonych między torami wyścigowymi w nisko położonych naturalnych nieckach. Małe jeziora nie tylko efektywnie prowadzą gospodarkę wodną, zaspokajając potrzeby naśnieżania, ale także wzbogacają naturalny krajobraz i zostaną również wykorzystane po Igrzyskach Olimpijskich.
Oprócz stadionów, warto odwiedzić również miasteczko narciarskie Thaiwoo, w mieście Zhangjiakou. Znajduje się na najwyższej górze powiatu Chongli. Pionowe nachylenie góry o nazwie Jadeitowa Belka (2160 m n.p.m.), wynosi aż 510 metrów, a śnieg utrzymuje się tu nawet 150 dni. Miasteczko znajduje się na tej samej szerokości geograficznej północnej, co słynne na całym świecie Góry Skaliste i Alpy. Jest to uznana na świecie złota strefa „górskich wakacji”.
Budowa miasteczka narciarskiego Thaiwoo, którego powierzchnia wynosi 40 kilometrów kwadratowych, kosztowała ponad 20 miliardów juanów. Jest to obecnie największy ośrodek narciarski w Chinach.
Ośrodek narciarski Thaiwoo zajmuje powierzchnię 400 hektarów. Na jego obszarze można wytyczyć 200 tras narciarskich o łącznej długości 138 kilometrów.
W tym miejscu będzie można uprawiać takie konkurencje jak: narciarstwo alpejskie, czy narciarstwo biegowe, dostępna będzie zimowa infrastruktura rozrywkowa, organizowane będą zimowiska itp. Miejsce to zapewni miłośnikom narciarstwa pełen zakres wrażeń podczas zimowego urlopu.
Latem średnia temperatura w mieście wynosi 18℃. To rodzaj leśnego baru tlenowego na letnie wakacje. Miasto oferuje również różnorodne zajęcia na świeżym powietrzu, zajęcia muzyczne, czy kurs fotografii. W miasteczku znajduje się infrastruktura, która umożliwi mieszkańcom Pekinu i okolic wypady podczas letnich wakacji.
Prace budowlane na wszystkich, 76 kluczowych obiektach Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Zhangjiakou zostały już zakończone. Cztery obiekty, w centralnej części Chongli, posiadają już warunki do rozegrania zawodów i są nadal ulepszane i optymalizowane, zgodnie z wymagania Komitetu Organizacyjnego Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie.
Chiny są gotowe na przyjęcie gości ze świata podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku.