24 stycznia 2023

loader

Tag: Rzecznik Praw Obywatelskich

Niezawisłe sądy? Niekonstytucyjne!

Europejska konwencja praw człowieka jest niezgodna z konstytucją – ogłosił tzw. Trybunał Konstytucyjny pod kierownictwem Julii Przyłębskiej. Konkretnie za niezgodny z polską ustawą zasadniczą uznano artykuł, który głosi, iż „Każdy ma prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą”. Swoim orzeczeniem…

Wychodźcie na ulice

Ze świeżo ujawnionych informacji wynika, że PiS-owski rząd był dosłownie o centymetry od wyprowadzenia wojska na ulice… przeciwko pokojowym manifestacjom w obronie praw kobiet. Dlatego nie płaczmy, że nie przeszedł PiSowski „rzecznik praw obywatelskich”. Jest zupełnie oczywiste, że należy głosować przeciwko każdej kandydaturze PiS-u na to stanowisko,…

RPO, kolejne podejście

Tym razem Lewica nie próbowała wystawiać samodzielnego kandydata. Idzie wspólnym frontem od KO do Gowina, popiera prawnika-konstytucjonalistę z UW. Kandydaturę profesora Uniwersytetu Warszawskiego Marcina Wiącka pierwsze zaproponowało PSL. Potem trwały targi między partiami o jego poparcie. Zwłaszcza o to, by zdobyć głosy Porozumienia…

Społeczny Rzecznik Praw Obywatelskich

Głosowanie w Sejmie zakończyło się tak, jak można było przewidzieć – prawica odrzuciła kandydaturę socjalisty na Rzecznika Praw Obywatelskich. Piotr Ikonowicz zamierza jednak kontynuować działania na rzecz praw lokatorskich i pracowniczych. W zasadzie robił będzie to samo, co do tej pory – interweniował w obronie…

Ikonowicz kandydatem na RPO

Lewica wystawiła w procedurze wyłaniania kandydata na rzecznika Praw Obywatelskich kandydata lewicowego. Nie „kompromisowego” czy „jednoczącego całą opozycję”, tylko swojego. I to zasłużonego. To gest, który wiele znaczy. Nie ma bowiem wątpliwości, że na akceptację w Sejmie największe szanse ma nominat PiS. Niezależnie od tego, kogo wystawiłaby opozycja, choćby byłby to zasłużony…

Polska nie jest już państwem praworządnym

Działalność ministrów i polityków, którzy kwestionują orzeczenia niezależnych sądów, to ustrojowe chuligaństwo. Okazują rażące lekceważenie dla porządku prawnego – mówi prof. Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego UJ w rozmowie z Justyną Koć (wiadomo.co) JUSTYNA KOĆ: Czy w Polsce rządzi prawo, czy „Prawo i Sprawiedliwość”? Jaka jest…

Ikonowicz na RPO

W ostatnich dniach coraz szerzej podnoszony jest temat zajęcia przez Piotra Ikonowicza funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich. Środowiska lewicowe i progresywne wystosowały list otwarty, w którym udzielają poparcia aktywiście. Szanowni Państwo, Panie Premierze, Marszałkinie i Marszałkowie Sejmu i Senatu, Posłanki i Posłowie na Sejm IX…

List otwarty środowisk i osób lewicowych i progresywnych ws. udzielenia poparcia Piotrowi Ikonowiczowi na stanowisko RPO

W ostatnich dniach coraz szerzej podnoszony jest temat zajęcia przez Piotra Ikonowicza funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich. Środowiska lewicowe i progresywne wystosowały list otwarty, w którym udzielają poparcia aktywiście. W dalszym ciągu trwa impas związany z wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich. Funkcję tę wciąż pełni…

Stanowisko Prezydium Rady Naczelnej PPS w sprawie wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich

PPS z zaniepokojeniem obserwuje proces wyłaniania kandydata na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. W pierwszej fazie obóz rządzący nie był w stanie wyłonić swojego, niezależnego od partyjnych układów, kandydata a jedynie skupiał się na zablokowaniu bardzo dobrej kandydatury pani Zuzanny Rudzińskiej – Bluszcz popieranej…

PiS-owski rzecznik praw obywatelskich

Podczas trzeciego już głosowania w tej sprawie nowy Rzecznik Prawo Obywatelskich został wreszcie wybrany. W wyniku głosowania, przewagą kilku głosów, wygrał poseł PiS Piotr Wawrzyk. Sam poseł również przyczynił się do swojego sukcesu, gdyż oddał głos sam na siebie. Razem z nim…