Przyzwoitość

To ona zwyciężyła 12 marca przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie. – Procedowanie Sądu Rejonowego jest wadliwe, konstatacje sądu odmienne i własne, niezależne od opinii biegłego. I taki wyrok nie może się ostać – powiedział sędzia Mariusz Jackowski z Sądu Okręgowego w Warszawie, uchylając wyrok w sprawie…