13 sierpnia 2022

loader

Tag: spółki

Obligacje raczej aspołeczne

W rzeczywistości, zamiast obligacji może tu chodzić o skłonienie klienta do udzielenia ryzykownej pożyczki. Uważaj na ofertę spółki Obligacje Społeczne Prosta SA – pomimo określeń „obligacja”, „seria”, emitent” chodzi nie o papiery wartościowe, ale o umowę pożyczki, która może się wiązać z poważnym ryzykiem – ostrzega…

Interesy PiS-owskiej telewizji „publicznej”

Kamil Durczok w swym ostatnim wywiadzie, opublikowanym w Onecie powiedział: „W tej chwili nie ma już mediów publicznych. Jest goebbelsowska szczekaczka i szczujnia, zwana od nazwiska jej szefa K**wizją”. W 2014 r., ostatnim roku rządów Platformy Obywatelskiej telewizja publiczna TVP S.A. uzyskała jeszcze zysk netto…