Głos w sprawie pokoju i wysiłki na jego rzecz

Obecnie sytuacja na Ukrainie wzbudza duże zainteresowanie społeczności międzynarodowej. Jako ambasador Chin w Polsce chciałbym przedstawić kilka uwag na temat spraw, które są dla wszystkich istotne. Jakie jest stanowisko Chin w sprawie Ukrainy? Stanowisko strony chińskiej w kwestii Ukrainy było konsekwentne…