Gospodarka 48 godzin

Rekordowa polska inflacja
Za sprawą rządu Prawa i Sprawiedliwości coraz szybciej tracimy własne pieniądze. Mamy największą inflację w całej Unii Europejskiej. Ciągły wzrost cen w Polsce zjada nasze oszczędności, rujnuje siłę nabywczą zarobków, obniża nasz poziom życia. To wynik świadomych działań rządu PiS wymierzonych w dobro mieszkańców Polski. Jak podaje Eurostat (urząd statystyczny Unii Europejskiej) w marcu tego roku Polska zanotowała najwyższą stopę inflacji w całej Unii Europejskiej – aż 4,4 proc. O tyle wzrosły w naszym kraju ceny w porównaniu z marcem 2020 r. Drożeją zwłaszcza artykuły i usługi podstawowego użytku, co sprawia, że wzrost cen jest szczególnie mocno odczuwany przez uboższe gospodarstwa domowe w Polsce. Charakterystyczne, że drugie miejsce pod względem wysokości inflacji zajmują za Polską Węgry (3,9 proc.) – także rządzone w sposób autorytarny. Jak widać, quasi dyktatury nie sprzyjają poprawie poziomu życia mieszkańców. Średnia stopa inflacji w marcu 2021 r. dla całej Unii Europejskiej wyniosła tylko 1,3 proc.

Partyjny Trybunał
„Trybunał Konstytucyjny przyjmując do rozpatrzenia wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości, uznał, że ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich z 15 lipca 1987 r jest niezgodna z Konstytucją. W związku z tym absurdalnym wnioskiem, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, wykonywanie obowiązków prof. dr hab. Adama Bodnara po zakończeniu kadencji jest nieuprawomocnione. Stanowczo sprzeciwiamy się takiemu orzeczeniu. Przez 33 lata ta ustawa nie była przeszkodą, by poprzedni Rzecznicy, po zakończeniu kadencji, wykonywali swe obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika” – stwierdza w swoim oświadczeniu Stowarzyszenie Dziennikarzy RP. W związku z tym Stowarzyszenie protestuje przeciwko politycznemu zamachowi na instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich – i zwraca uwagę, że nie będzie praw obywatelskich – gwarantowanych Konstytucją (art. 5) – jeśli nie zagwarantuje się nieprzerwanej działalności RPO. Pozbawianie obywateli niezależnego Rzecznika Praw Obywatelskich jest czynem karygodnym. Jak zauważa SDRP, TK tym politycznym wyrokiem zignorował Konstytucję, przepisy prawa i standardy międzynarodowe, a także ustawę o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Nie po raz pierwszy zresztą Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej udowodnił, że orzeka na partyjne zamówienie. W Polsce stało się już oczywiste, że o zgodności ustawy z Konstytucją TK decyduje wedle oczekiwań prominentów partii rządzącej. SDRP stwierdza więc, że wyrok TK jest przyzwoleniem na zawłaszczenie przez PiS ostatniego bastionu praworządności, jakim jest (na razie jeszcze) niezależny, niezawisły Rzecznik Praw Obywatelskich. Stowarzyszenie wyraża zatem sprzeciw – i podkreśla, że prof. Adam Bodnar w czasie ponad pięcioletniej kadencji zasłużył na najwyższą ocenę za standardy, za konsekwencję, bezstronność i niezależność, pomoc pokrzywdzonym przez władze, policję czy urzędy. Zaskarbił sobie wdzięczność wielu tysięcy obywateli – i być może właśnie dlatego obecna władza uznała go za swojego wroga.