Ach, jak pięknie żyliśmy!

Każde dziecko wie, że Polska Ludowa była „najweselszym barakiem” w „obozie socjalistycznym”. Bo chociaż Polska Ludowa była państwem, które zaczynało jako autorytarne, z totalitarnymi aspiracjami, to z biegiem lat, z każdą następną dekadą, demokratyzowało się. I skończyło jako przedpokój do demokracji. W przypadku III…