3 grudnia 2023

loader

Tag: świadczenia

Biedni będą biedniejsi

Okazuje się, że bezwzględny uścisk tzw. Polskiego Ładu może coraz silniej wyciskać soki z kolejnych grup polskiego społeczeństwa. Najbiedniejsi emeryci i renciści wcale nie skorzystają na rozwiązaniach Polskiego Ładu – zwraca uwagę organizacja przedsiębiorców Business Centre Club. Według informacji Zakładu…

Gospodarka 48 godzin

Wspieranie przez wykluczanie Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wspieranie rodziny ma polegać na tym, że rząd będzie mógł określić w rozporządzeniu (i z pewnością to zrobi), iż składanie wniosku i załączników do wniosku o przyznanie świadczeń, a także wnoszenie innych pism w sprawie…

Zdrowie wciąż mało szlachetne

Opieka medyczna pochłania coraz więcej pieniędzy podatników, ale rząd PiS nie potrafi przekuć tych środków na osiągnięcie zadowalających efektów. Wydatki publiczne na ochronę zdrowia w Polsce, według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, OECD, wynoszą 4,5 proc. naszego produktu krajowego brutto –…

Będą odbierać?

To projekt, który ma wszelkie szanse zostać zrealizowany przez nowe władze i partię Sługa Narodu nowego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Zostaną skontrolowane miliony obywateli, którzy mieli nieostrożność dostawać pieniądze z budżetu: emerytury, stypendia studenckie, naukowe i uczniowskie a także renty inwalidzkie. Jeżeli powszechna kontrola wykaże, że pieniądze te ktoś otrzymał…

Ubezpieczenie od niczego

Osoby cierpiące na choroby przewlekłe mają niewielkie szanse, aby wyegzekwować od towarzystwa ubezpieczeniowego należne świadczenie.   Polacy się starzeją, a więc coraz większym ich problemem są ubezpieczenia związane z pogarszającym się stanem zdrowia. Chodzi przede wszystkim o sytuacje, gdy osoba ubezpieczona cierpi na choroby…

Inżynieria wyborcza

PiS twierdzi, że nie ma w budżecie pieniędzy na danie po 500 złotych miesięcznie dla każdego niepełnosprawnego. Takich, którym te pieniądze należałyby się jest w kraju około 280 tysięcy. Zarazem liderzy PiS zapowiadają, że rozważane są różne warianty podwyższenia emerytur: zwolnień z płacenia PIT lub czegoś w tym rodzaju. Takie…