Po pierwsze, podatki

Jeśli chodzi o system podatkowy, oczekiwania Polaków są stabilne. W badaniach sondażowych powtarza się opinia większości, że lepszy byłby system progresywny. Badani uważają, że osoby o najniższych dochodach, np. otrzymujące najniższe wynagrodzenie, powinny płacić niższe…