13 sierpnia 2022

loader

Tag: wyroki

Niepokojący projekt sądów pokoju

Poważnym błędem jest propozycja przyznania sędziom pokoju możliwości orzekania w niektórych sprawach karnych. Wobec ogromnej ilości spraw, które są rozpoznawane przez sądy, niezbędna jest reforma polegająca na oddelegowaniu spraw mniejszej rangi do tzw. sądów pokoju. Zaznaczyć należy, iż postulat ten nie dotyczy…

Są jeszcze sędziowie…

PiS-owska władza jest konsekwentna. Działalność w obronie Konstytucji i zasad trójpodziału władzy nie może pozostać bez kary. W 2017 r. w Polsce w ramach pakietu zmian prawnych dotyczących sądownictwa stworzono system dyscyplinarny, który miał zapewnić podporządkowanie sędziów woli politycznej. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”…