Tag: wyroki

Niepokojący projekt sądów pokoju

Poważnym błędem jest propozycja przyznania sędziom pokoju możliwości orzekania w niektórych sprawach karnych. Wobec ogromnej ilości spraw, które są rozpoznawane przez sądy, niezbędna jest reforma polegająca na oddelegowaniu spraw mniejszej rangi do tzw. sądów pokoju.…

Są jeszcze sędziowie…

PiS-owska władza jest konsekwentna. Działalność w obronie Konstytucji i zasad trójpodziału władzy nie może pozostać bez kary. W 2017 r. w Polsce w ramach pakietu zmian prawnych dotyczących sądownictwa stworzono system dyscyplinarny, który miał zapewnić…