Gospodarka 48 godzin

Zachęcić emerytów Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności wskazują, że w pierwszym kwartale bieżącego roku osoby pracujące stanowiły 55 proc. ludności w wieku od 15 do 89 lat. O ile od piętnastolatków i seniorów po siedemdziesiątce trudno oczekiwać by pracowali, o tyle możnaby zachęcić „młodych emerytów” do nie rezygnowania z pracy zarobkowej. Pożądane…