Potrzebna pomoc dla Zbyszka!

Nasz Kolega i Przyjaciel Zbigniew Kaniewski, poseł SLD czterech pierwszych kadencji demokratycznego Sejmu (od 1991r.) oraz przez lata przewodniczący Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego – przeżył tragedię. Spłonął Jego drewniany dom, w którym mieszkał wraz z niepełnosprawną żoną.

Wprawdzie dom był ubezpieczony,ale aby nadawał się do zamieszkania potrzeba znacznie więcej środków aniżeli można otrzymać od instytucji ubezpieczającej.

Przyłączam się do apelu Zbyszka o pomoc finansową w sytuacji, gdy Państwo Kaniewscy praktycznie stracili dorobek całego życia.
Pomoc można przekazywać na specjalne subkonto Caritasu Archidiecezji Łódzkiej w Banku PKO SA o/Łódź 44124015451111000011655149 z dopiskiem „darowizna na odbudowę domu J. i Z. Kaniewskich po pożarze” .Naturalnie można także przekazywać 1% podatku dochodowego wynikającego z corocznego rozliczenia deklaracji PIT.

Simone Weil pisała pięknie, ze „wielką zagadką ludzkiego losu nie jest cierpienie, lecz nieszczęście”. W tym przypadku oba te zjawiska występują łącznie.

Gdy obserwujemy z daleka dramatyczną walkę z pożarami w Australii to-pamiętając o starym przysłowiu niemieckim „Alle Gleichnisse hinken” („Wszelkie analogie zawodzą”)-rzekłbym jednak, iż dla Zbyszka to tragedia osobista tego rzędu. Tym bardziej trzeba Mu pomóc!

Zbiórka na pomoc prawną

Piotr Szumlewicz i Wojciech Łobodziński wraz z redakcją portalu strajk.eu zostali pozwani o naruszenie dóbr osobistych Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, którego dyrektorem jest Mariusz Szpikowski. Jego antypracownicze i antyzwiązkowe praktyki zostały ujawnione w wywiadzie Wojciecha Łobodzińskiego przeprowadzonym z Piotrem Szumlewiczem, a opublikowanym na portalu strajk. eu.
PPL domaga się od pozwanych 20 tys. zł kary i pięciokrotnych przeprosin w pięciu największych polskich dziennikach. W ten sposób firma chce zastraszyć krytycznych dziennikarzy i związkowców oraz zniechęcić ich do patrzenia na ręce zarządom państwowych firm. Proces jest więc precedensowy i wyrok w tej sprawie może trwale wpłynąć na kształt polskiego życia publiczne
Dlatego zwracamy się do Państwa o pomoc w zebraniu minimalnej sumy niezbędnej na naszą ochronę prawną w procesie z potężnym molochem kapitałowym, którego stawką jest wolność słowa i przyszłość lewicowego dziennikarstwa oraz postępowego ruchu pracowniczego.
Link do portalu zrzutka.pl:
https://zrzutka.pl/cpc8gj

Zbierać można na wszystko

Okazuje się, że Polacy mają w sobie dużą gotowość do wydawania własnych pieniędzy na projekty, które mogą posłużyć innym.

 

Crowdfunding to nowy termin, dla którego brak na razie zwięzłego i dobrego odpowiednika w naszym języku. Najczęściej używany jest termin „ portal finansowania społecznościowego”.
Portale te radykalnie zmieniły sposób finansowania wielu projektów w Polsce.

 

Każdy może się włączyć

Crowdfunding pozwolił zbierać pieniądze przez internet na wszelkiego typu inicjatywy – od indywidualnych takich jak urodziny, imprezy, wydanie książki albo płyty czy organizacje koncertów, poprzez pomysły biznesowe, społeczne czy akcje charytatywne. Uniezależnił częściowo pomysłodawców od inwestorów czy bogatych mecenasów, przenosząc możliwość wsparcia na setki tysięcy indywidualnych osób.
Idea na tyle spodobała się Polakom, że wspierają rodzime projekty i pomysły coraz chętniej i na coraz większą skalę.
Aktualnie na polskim ryku działa kilkadziesiąt takich platform społecznościowych. Jest jednak piątka zdecydowanie najchętniej odwiedzanych przez Polaków portali crowdfundingowych.
Pierwszą trójkę otwiera Siepomaga.pl ze średnią z ostatnich sześciu miesięcy na poziomie 2,3 mln wejść na miesiąc, drugie miejsce zajęła Zrzutka.pl ze średnią 1,26 mln wejść, a na trzecim uplasował się portal Pomagam.pl ze średnią 0,94 mln.

 

Za darmo raczej się nie da

Warunki organizacji zrzutek na poszczególnych platformach są zróżnicowane. Choć można przez nie zbierać pieniądze na cele charytatywne, one same raczej rzadko są inicjatywami charytatywnymi.
Opłaty związane z organizacją i przeprowadzeniem zbiórki w internecie oraz wypłatą zgromadzonych środków, różnią się w zależności od platformy. Spore różnice dotyczą także i warunków, które muszą spełnić pomysłodawcy czy organizatorzy zrzutek.
Opłaty dla tych portali mogą sięgnąć 10 proc. prowizji pobieranej od zgromadzonego kapitału.
Nie są to jednak jedyne koszty związane z pozyskaniem finansowania, ponieważ należy jeszcze zapłacić tzw. opłaty transakcyjne. Są one związane z wypłaceniem zgromadzonych środków przez organizatorów lub z opłatami dla firm płatniczych pośredniczących w realizacji płatności, a mogą wynieść od 0 do 2,5 proc.
Inne różnice obejmują zasady organizowania zrzutek.
Chodzi zwłaszcza o terminy wypłat środków zgromadzonych przez pomysłodawców – od natychmiastowych do nawet 14 dni. Zróżnicowane są także reguły organizacji zbiórek oraz wymogi dotyczące podmiotów, które mogą je zorganizować.

 

Warto sprawdzić warunki

Część platform crowdfundingowych przyjmuje zasadę, że apele czy zbiórki zgłaszane są tylko przez fundacje, które reprezentują jakieś grono podopiecznych. To właśnie po stronie takich fundacji leży obowiązek pierwszej weryfikacji celu zbiórki oraz wydatkowanie zebranych środków. Potem następuje ich powtórna weryfikacja przez portal – i w ostatecznej formie trafiają do serwisu.
Na innych platformach finansowanie może zorganizować każdy (osoba prywatna, firma, stowarzyszenie, fundacja – bez ograniczeń), na dowolny, byle zgodny z prawem cel.
Obowiązuje natomiast szczegółowa weryfikacja danych osobowych organizatorów zrzutek przez kierownictwo portali. Informują one o tym, jaką weryfikację przeszedł organizator.
Tak więc, jak w wielu innych dziedzinach, również i przy zbieraniu pieniędzy na jakiś, bardziej czy mniej szczytny cel, mamy możliwość wyboru.