Bogaci Azjaci muszą obejść się smakiem

Zwolennicy ochrony przyrody mogą być zadowoleni po głosowaniu na 19. spotkaniu Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem w Panamie, na którym delegaci ze 183 krajów i Unii Europejskiej głosowali za…