1 czerwca 2023

loader

Kategoria: Opinie

Emigracja bezwyjazdowa

Kiedy kil­ka­na­ście lat temu Law­rence „Okey” Ugwu – Nige­ryj­czyk – został dyrek­to­rem Nad­bał­tyc­kiego Cen­trum Kul­tury w Gdań­sku, sta­no­wiło to cie­ka­wostkę. Sym­pa­tyczną, bo Larry znany już był dość dobrze i pol­skim twór­com i pol­skiej publicz­no­ści, ale zawsze to był ktoś inny, niż wszy­scy.…

Polska uczelnia w dwusetce

Mamy dwie uczelnie: Uniwersytet Warszawski i Jagielloński w piątej setce uczelni na świecie. Awans do tej pięćsetki Uniwersytetu Wileńskiego był wielkim świętem na Litwie, ale my mamy większe ambicje. Chcielibyśmy mieć choć jedną uczelnię w pierwszej dwusetce. Na Kongresie Programowym Nowoczesnej taki cel został sformułowany. Otóż…

Quo vadis edukacjo narodowa?

Oglądając ostatnio wysiłki pani minister Zalewskiej, która jest na najlepszej drodze do kontynuacji dzieł Barei i zapewnienia sobie zaszczytnego miejsca w panteonie bzdur polskich zacząłem się powoli zastanawiać – o co jej chodzi? Potem doszło nieuchronnie pytanie: czy ona sama wie, o co jej chodzi i na to pytanie, niestety,…

Telewizja pokazała

Barack Obama (cytuję za książką A. Koraszewski „Wszystkie winy Izraela”): Demokracja wymaga, by ludzie motywowani religijnie przekładali swoje dążenia na uniwersalne, nie zaś religijne wartości. Czy wydarzenia, do których doszło w Harlow, są jednostkowymi przypadkami? Czy Polacy na Wyspach mają się czego obawiać? — pytają media.…

Rozpad Ukrainy – studium przypadku

„Dzwoń dzwoneczku”? – Dzwoneczek już dzwoni… Ukraina świętowała niedawno 25-lecie swej niepodległości. Jedynym prezydentem na tych uroczystościach – oprócz gospodarza – był nasz prezydent Duda. Innych głów państw nie było. Europa dała wyraz swego rzeczywistego stosunku do Ukrainy…

Powrót do PRL czy do średniowiecza?

Kolejną dobrą zmianą, którą chcą nas całkowicie bezinteresownie obdarzyć Rząd do spółki z Sejmem i Solidarnością, jest zamknięcie sklepów w niedziele. […] Sprawa jest poważna, więc trzeba zacząć od podstaw. Historia polskiego handlu detalicznego i hurtowego stanowi bardzo ważną i ciekawą część polskiej historii gospodarczej. Powszechnie jednak…

Po Katyniu pierwszym…

„…przyszedł Katyń drugi” – śpiewał Jan Pierzak w swojej „Balladzie smoleńskiej”. Najwyraźniej Antoni Krauze tak się przejął tą balladą, że nakręcił fi lm „Smoleńsk”. Właśnie tak! Bo „Smoleńsk” wbrew zapowiedziom nie jest filmem o katastrofie na lotnisku pod Smoleńskiem, w której 10 kwietnia 2010 roku zginęli wszyscy obecni na pokładzie,…

Ogólnie jest dobrze

Byliśmy całą rodziną na filmie „Smoleńsk”. Ubraliśmy się odświętnie i zaraz po mszy odwiedziliśmy nasze kino. Na szczęście były wolne miejsca. Boże kochany, ależ oni pięknie tam grali! I ta pani starsza, i ta młodsza pani. I aktorzy, pięknie grali, naprawdę pięknie! Byliśmy bardzo wzruszeni,…

Kraj fałszywych bohaterów

O tym, że Polacy szczególnie uroczyście świętują rocznice przegranych powstań i czczą fałszywych bohaterów pisałem już na tych łamach wiele razy. I obiecywałem sobie nie wracać do tego tematu. Niestety, przy okazji tegorocznego Święta Lotnictwa wydarzyło się coś, co mną na tyle wstrząsnęło, że muszę. …

Telewizja pokazała

Pan Kalita z Krakowa, radny PiS i pracownik IPN, odkrył zagrożenie. Ogłosił, że nazwa ulicy „Dworcowa” tuż przy dworcu PKP nie pochodzi od tego, że jest tam dworzec, ale – o zgrozo – od Rosjanina Dworcowa. Wprawdzie pan Kalita nie wie o nim nic, ale jego zdaniem…