27 lutego 2024

loader

Gospodarka 48 godzin

fot. red

Bank tylko w domu

Udział trzydziestolatków na kluczowych stanowiskach w polskich firmach stanowi 21,5 proc., a czterdziestolatków 28,4 proc. Statystyczna osoba na stanowisku prezesa to mężczyzna w wieku 40 lat z dużej aglomeracji miejskiej. Jak wynika z danych Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, udział osób w wieku do 23 roku życia pełniących kluczową rolę w firmie nie przekracza w Polsce 1 proc. W wieku od 23 do 30 lat odsetek ten stanowi 4,7 proc. Udział trzydziestolatków(-ek) na kluczowych stanowiskach w firmach zarejestrowanych w Polsce stanowi 21,5 proc., a czterdziestolatków(-ek) – aż 28,4 proc. Zauważono, iż w kolejnych grupach wiekowych odsetek ten zaczyna spadać: udział pięćdziesięciolatków w kadrach kierowniczych to 22,9 proc., sześćdziesięciolatków – 14,14 proc., a osób powyżej 70 lat – 7,5 proc. Zgodnie z analizą w Polsce statystyczna osoba na stanowisku prezesa to mężczyzna w wieku 40 lat, kierujący przedsiębiorstwem produkcyjnym, przemysłu ciężkiego lub firmą budowlaną, z dużych aglomeracji miejskich dobrze prosperujących województw: Warszawy, Wrocławia, Trójmiasta, Poznania, Krakowa czy Katowic. Zarządza on firmą, która została założona w latach 1995-2005. Jak wskazano, blisko 14 proc. członków zarządów w branży usługowej to osoby mające 70 lat i więcej. Ta grupa wiekowa ma także swoją silną reprezentację w administracji publicznej i obronie narodowej (11 proc.), leśnictwie, łowiectwie i rolnictwie (8,2 proc.) oraz obsłudze rynku nieruchomości (6 proc.). 

tr/pap

Redakcja

Poprzedni

Słaba sytuacja

Następny

Ofiary propagandy