Ze śmieciówy do związku

Polskie władze w końcu wykonały wyrok Trybunału Konstytucyjnego nakazujący przyznanie możliwości zrzeszania się w związkach zawodowych pracownikom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych, samozatrudnionym, a także wolontariuszom i stażystom. Kapitalistom się to bardzo nie podoba. Najbardziej ich martwi fakt, że związkowców będzie więcej.

 

Kto od Nowego Roku będzie mógł zostać związkowcem? Praktycznie każdy, kto wykonuje pracę zarobkową. Tysiące, a może nawet miliony pracowników, którzy byli dotąd skazani na bliski kontakt z wyzyskiwaczami bez zabezpieczenia, teraz zyskają możliwość zrzeszania się i wspólnego upominania się o swoje prawa.

Nowe przepisy stanowią, że wszyscy pracownicy otrzymają uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności związkowej, m.in. możliwość zwolnienia od pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności czy szczególną ochronę działaczy związkowych przed rozwiązaniem lub niekorzystną zmianą umowy. Dzięki temu pracownik zatrudniony na umowie śmieciowej będzie mógł walczyć o swoje z lepszej pozycji przetargowej.