1 grudnia 2023

loader

Regulaminy

Regulamin zakupu prenumeraty dziennika Trybuna w serwisie trybuna.info

 1. Polish Scientific Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej PSG) oświadcza, że jest wydawcą dziennika Trybuna oraz serwisu internetowego trybuna.info
 2. PSG udostępnia Użytkownikom możliwość korzystania z otwartych zasobów serwisu trybuna.info bez logowania oraz możliwość dokonywania zakupów za pośrednictwem serwisu trybuna.info, po uprzednim założeniu konta i zalogowaniu się w serwisie za pomocą danych podanych w procesie rejestracji konta i udostępnionych narzędzi.
 3. W celu zakupu prenumeraty dziennika Trybuna należy dokonać wyboru odpowiedniego produktu, spośród udostępnionych na stronie trybuna.info/sklep oraz potwierdzić wybór kliknięciem buttona „Kupuję i płacę”.
 4. Użytkownik, dokonujący zakupu w serwisie powinien mieć ukończone 18 lat.
 5. Użytkownik, dokonujący zakupu ma możliwość wyboru sposobu płatności: przelew bankowy lub płatność natychmiastowa za pośrednictwem systemu PayU. W przypadku wyboru płatności za pomocą przelewu bankowego, płatność powinna zostać dokonana nie później, niż w terminie 14 dni od złożenia zamówienia. Brak płatności w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z odstąpieniem Użytkownika od umowy.
 6. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dostępu do produktów PSG bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, o ile nie wyraził uprzednio zgody na rozpoczęcie korzystania z produktu przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy.
 7. Na żądanie Użytkownika, wyrażone zaznaczeniem odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności natychmiastowej) Użytkownikowi będącemu konsumentem zostanie przydzielony dostęp do produktu niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty przez PSG. Użytkownik będący konsumentem, na którego żądanie produkt został udostępniony przed upływem 14 dni na odstąpienie nie traci prawa do 14-dniowego terminu odstąpienia od umowy, ale w razie odstąpienia kwota zwracana Użytkownikowi będzie pomniejszona proporcjonalnie za okres od udostępnienia produktu do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
 8. PSG oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, podanych przez Użytkowników w procesie zakładania konta oraz składania zamówienia na stronie trybuna.info/sklep. Użytkownik wyraża zgodę na administrowanie i przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych w procesie realizacji zamówienia.
 9. Użytkownik, korzystający w procesie zakupu z systemu płatności natychmiastowych PayU wyraża zgodę na administrowanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Serwis Rozliczeniowy PayU.
 10. Aktualne ceny poszczególnych produktów są podane w serwisie i obowiązują w chwili składania zamówienia.
 11. PSG zastrzega sobie prawo zmiany cen oferowanych produktów. Zmiana ceny produktu nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu.

Zasady użytkowania aplikacji mobilnej “Trybuna” oraz polityka prywatności

Zasady użytkowania

 1. Polish Scientific Group Sp. z o.o. udostępnia użytkownikom wydania dziennika „Trybuna” w formie aplikacji mobilnej „Trybuna”, dostępnej na mobilne urządzenia cyfrowe, pracujące w systemach iOS, Android
 2. Aplikacja “Trybuna” udostępniana jest użytkownikom bezpłatnie i jest dostępna do pobrania na mobilne urządzenie cyfrowe na platformach dystrybucyjnych: Apple App Store, Google Play – w zależności od systemu operacyjnego urządzenia. Warunkiem pobrania bezpłatnej aplikacji jest posiadanie aktywnego konta użytkownika na platformie dystrybucyjnej
 3. Polish Scientific Group Sp. z o.o. udostępnia użytkownikom aplikacji “Trybuna” poszczególne wydania tytułu, tzw. „zakupy wewnątrz aplikacji”:

– bezpłatnie
– w formie pojedynczych wydań, płatnych wg cen, ustalonych odpowiednio dla każdego z serwisów
– w formie automatycznie odnawialnej subskrypcji (tygodniowej / miesięcznej / 3-miesięcznej / 6-miesięcznej / rocznej – proszę wybrać odpowiednie).

 1. Automatycznie odnawialna subskrypcja może być przez użytkownika odwołana / anulowana nie później, niż na 24 godziny przed upływem terminu, na jaki została zakupiona. Odwołanie / anulowanie subskrypcji jest możliwe z poziomu urządzenia, w ramach ustawień konta użytkownika danej platformy dystrybucyjnej. Subskrypcja odwołana / anulowana przed upływem okresu, na jaki została zakupiona, jest aktywna do zakończenia tego okresu. Nie jest możliwy zwrot pieniędzy za niewykorzystaną subskrypcję.
 2. Płatność za zakup poszczególnych produktów w aplikacji dokonywana jest w formie zdefiniowanej odpowiednio dla każdej z platform dystrybucyjnych. Konto użytkownika jest obciążane niezwłocznie po potwierdzeniu przez niego zakupu w aplikacji.
 3. Produkty zakupione w ramach jednego konta użytkownika są dostępne wyłącznie dla posiadacza / użytkownika konta i nie mogą być w żaden sposób redystrybuowane. Ilość dostępnych kopii produktu lub limit urządzeń, na które możliwe jest pobranie zakupionego produktu (np. w usłudze tzw. zakupów rodzinnych) jest określona każdorazowo przez dostawcę usługi dystrybucyjnej, adekwatnie dla systemu operacyjnego urządzenia (domyślnie: 5)
 4. Poszczególne platformy dystrybucyjne (Apple App Store, Google Play) są względem siebie rozłączne, co oznacza, że zakup dokonany na jednej z platform nie może być zrealizowany (pobrany) na urządzenie, obsługiwane w innym systemie operacyjnym i na innej platformie.
 5. Polish Scientific Group Sp. z o.o. umożliwia użytkownikom bezpłatne pobrania poszczególnych wydań (produktów w aplikacji) w ramach innych usług lub produktów, np. pakietów prenumeraty typu „Premium” (produkty łączone, np. prenumerata wydania drukowanego + wydanie cyfrowe). W takim przypadku aplikacja umożliwia użytkownikom opcję logowania do usługi, udostępnianej przez wydawcę.
 6. Pobranie wydania (produktu w aplikacji) jest możliwe po zalogowaniu się na aktywne konto, utworzone w usłudze Wydawcy.
 7. Warunki dostępu do poszczególnych wydań określa Wydawca w ramach oferowanej przez siebie usługi
 8. W przypadku korzystania z opcji logowania do usługi Wydawcy, usługa dostępna jest użytkownikom bez względu na system operacyjny urządzeń, z jakich korzysta. Wydawca określa limit urządzeń, które mogą korzystać z opcji logowania do usługi Premium na (domyślnie: 5)
 9. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych platform dystrybucyjnych, których znajomość użytkownik potwierdza w procesie rejestracji konta, znajdują się pod adresami:
  Apple App Store: http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html Google Play: https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms.html

Polityka prywatności

 1. Polish Scientific Group Sp. z o.o. traktuje ochronę prywatności w Internecie, w tym ochronę danych osobowych Klientów zamawiających tytuł Wydawcy „Trybuna” w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne za pośrednictwem Apple App Store i Google Play priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona.
 2. Polish Scientific Group Sp. z o.o. oświadcza, iż zamówienie prenumeraty „Trybuny” w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne przez Użytkownika w ramach zakupów na platformach Apple App Store lub Google Play nie powoduje przetwarzania przez Wydawcę jakichkolwiek danych Klienta mających charakter danych osobowych, gdyż gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie takich danych przez Wydawcę nie jest konieczne do przesyłania prenumeraty tytułów prasowych Wydawcy w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne. Polish Media Group Sp. z o.o. nie będzie również wykorzystywał jakichkolwiek danych osobowych Klientów w celach marketingowych.
 3. W przypadku zakupu wydań „Trybuny” w ramach prenumeraty premium, Polish Media Group Sp. z o.o., realizując zamówienie prenumeraty „Trybuny” w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne, przestrzegać będzie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926).
 4. Polish Scientific Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone w ramach wydań „Trybuny” w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne.
 5. Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności platform dystrybucyjnych Apple App Store i Google Play. Polish Scientific Group Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności platform dystrybucyjnych oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach platform dystrybucyjnych Apple App Store i Google Play.

Postanowienia ogólne 

 1. Zamieszczone na stronach portalu internetowego prowadzonego przez Dziennik Trybuna w ramach domeny trybuna.info materiały sygnowane skrótem „ PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, jest zabronione.
 2. Materiały oznaczone jako „artykuł partnerski”, „artykuł sponsorowany”, „materiał partnerski” lub „materiał sponsorowany” są materiałami stron trzecich i wydawca, ani redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść.