24 września 2023

loader

Autor: Sylwester Szafarz

Sylwester Szafarz

Stare i nowe szlaki jedwabne

Z reguły, każdy człowiek ma swoje indywidualne  i oryginalne spojrzenie na historię. Dlatego też  owe spojrzenia, oceny i wnioski z niej wynikające są niezwykle urozmaicone i zróżnicowane a nierzadko sprzeczne. Jednak zdecydowana większość ludzkości jest chyba zgodna, co do jednego: historia magistra vitae est (historia…

Wspólna przyszłość całej ludzkości

Dnia 23 marca 2023 r. przypada X rocznica oficjalnego przedstawienia przez J.E. Prezydenta Pana Xi Jinpinga, najwyższego przywódcę ChRL, globalnej, kompleksowej, uniwersalnej i bezprecedensowej Inicjatywy ws. wspólnej przyszłości dla całej ludzkości. 

Spotkanie Xi Jinpinga z Bidenem

Chodzi, naturalnie, o historyczne spotkanie, w przeddzień XVII sesji G-20 na indonezyjskiej wyspie Bali, J.E. Prezydenta Xi Jinpinga i J.E. Prezydenta Josepha Bidena, po dosyć długim okresie bezpośredniego niewidzenia między nimi. Pozwalam sobie, częściowo nie…

Komunistyczna Partia Chin na nowej drodze

Analizując dynamikę polityki wewnętrznej i zagranicznej KPCh (i ChRL) w okresie Nowej Ery, tzn. od XVIII Krajowego Zjazdu Partii (8-15.11.2012 r.), wyczuwałem intuicyjnie i wręcz instynktownie, że 20. Zjazd będzie niezwykle doniosłym wydarzeniem, jakiego jeszcze…

Genialna inicjatywa chińczyków

China Railway Express to jeden z głównych komponentów naszej connectivity i Nowego Szlaku Jedwabnego.

Wojna o Ukrainę (cz. II)

Na świecie utarło się już określanie działań bojowych u naszych wschodnich sąsiadów mianem „wojny na Ukrainie”. Ale to tylko część prawdy. Bowiem, po pierwsze, jest to raczej brutalna „wojna o Ukrainę” toczona pomiędzy dwoma zarozumiałymi, egocentrycznymi i hegemonistycznymi pretendentami do panowania nad światem: Stanami Zjednoczonymi i Federacją Rosyjską.…

Wojna o Ukrainę (cz. I)

Na świecie utarło się już określanie działań bojowych u naszych wschodnich sąsiadów mianem „wojny na Ukrainie”. Ale to tylko część prawdy. Bowiem, po pierwsze, jest to raczej brutalna „wojna o Ukrainę” toczona pomiędzy dwoma zarozumiałymi, egocentrycznymi i hegemonistycznymi pretendentami do panowania nad światem: Stanami Zjednoczonymi i Federacją Rosyjską.…

Owocny dorobek dwóch posiedzeń parlamentu chińskiego w 2022 r.

Od wielu lat analizuję wnikliwie przygotowania, przebieg oraz uchwały corocznych sławetnych Dwóch Posiedzeń (Two Sessions) Parlamentu chińskiego – OZPL (NPC) i ChLPKK (ChPPCC). Spoglądam na te kwestie przez pryzmat oryginalnej specyfiki chińskiego systemu socjalistycznego, szczególnie w kontekście relacji pomiędzy Partią, Parlamentem, Państwem…

Chiny – Tajwan – Ameryka

W tytule i w całym niniejszym opracowaniu nie traktuję Tajwanu (TAI) jako odrębnego państwa – podmiotu prawa międzynarodowego. Stanowi on integralną część ChRL – także na mocy zasady „jednych Chin” („One China Policy”) uzgodnionej z USA jeszcze w 1972 r., o czym piszę poniżej. Historia…

Refleksje po 6 Plenum 19 KC KPCh

Przestudiowałem bardzo wnikliwie informacje już dostępne na ten temat, szczególnie treści zawarte w oficjalnym komunikacie przyjętym na zakończenie obrad Plenum. Jestem pod silnym wrażeniem dorobku, analiz i postanowień tego Plenum, które uważam za jedno z najważniejszych wydarzeń tego rodzaju w całej bogatej historii…