Ikary – Nagrody Sezonu Wydawniczo – Księgarskiego 2018/2019 (ogłoszenie)

Nagroda Sezonu
Wydawniczo – Księgarskiego 2018/2019
IKAR 2019

Nagroda Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR 2019

Jury Nagrody w składzie Piotr Dobrołęcki, Janusz Fogler(przewodniczący), , Jacek Oryl, Andrzej Palacz, Rafał Skąpski, Małgorzata Skowrońska, Elżbieta Stefańczyk, Antoni Szperlich (sekretarz) na posiedzeniu 16 maja 2019 roku, po zapoznaniu się z uzasadnieniami tegorocznych zgłoszeń i dyskusji, w głosowaniu jawnym, postanowiło przyznać Nagrodę IKARA 2019 w następujących kategoriach:

1. Twórca Roku – Oldze Tokarczuk,
za międzynarodowy sukces The Man Booker International Prize 2018

2. Wydawca/wydawnictwo – Społecznemu Instytutowi Wydawniczemu ZNAK
za 60 lat tradycji wydawania najlepszej literatury polskiej i światowej oraz za wysoki poziom edytorski

3. Księgarz/księgarnia – Księgarnia ATENA w Kamiennej Górze
za profesjonalizm i  za wybitne zaangażowanie w promocję czytelnictwa w regionie

4. Biblioteka/bibliotekarz – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu
za niekonwencjonalne działanie na rzecz kulturalnych potrzeb mieszkańców Opola

5. Wydarzenie Sezonu – Big Book Festival, największemu międzynarodowemu festiwalowi literackiemu w Warszawie

6. Popularyzator/Popularyzacja Czytelnictwa ,Nagroda im. Tadeusza GórnegoEwie Świerżewskiej
za konsekwentną i skuteczną promocję książki dziecięcej