27 maja 2024

loader

Lewica w rządzie. Od słów do czynów

fot. Twitter

Podczas ostatniej konferencji prasowej, ministry i ministrowie z ramienia Lewicy szczegółowo omówili już wprowadzone oraz planowane zmiany w polskim systemie prawnym i społecznym, które obejmują szeroki zakres działań – od poprawy warunków pracy, poprzez wzmocnienie cyberbezpieczeństwa, aż po inicjatywy w edukacji, przywracanie praworządności, oraz większą dbałość o ochronę środowiska.

Większe wsparcie dla rodzin i ochrona pracowników 

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk szczegółowo przedstawiła zakres działalności swojego ministerstwa:

„Wchodząc do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wrzuciliśmy trzeci bieg, jeżeli chodzi o opracowywanie rozwiązań, które pomogą pracownikom i wesprą polskie rodziny. Przez pięć tygodni z rzędu na Radzie Ministrów stawały projekty ustaw, które zostały przygotowane przez MRPiS. Niektóre z nich trafiły już do Sejmu, część z nich już dziś będą głosowane i staną się obowiązującym prawem, o ile podpisze je prezydent. To podwyżki dla pracowników pomocy społecznej, żłobków oraz systemu opieki nad dziećmi do lat 3. To 1500 zł dodatku do wynagrodzeń, które pozwolą godnie żyć i poczuć, że praca w Polsce w końcu jest szanowana. Kolejna ustawa zatwierdzona już przez rząd dotyczy rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinnych domów dziecka oraz domów zastępczych. Rodziny, które otaczają dziecko troską i opieką powinny być wspierane. Następnie zmiana Kodeksu pracy, która chroni pracownice i pracowników przed szkodliwymi dla ich zdrowia i płodności czynnikami. W tym czasie stworzyliśmy również program „Aktywny Rodzic”, który pozwoli młodym rodzicom na powrót na rynek pracy, po urodzeniu dziecka. Już na najbliższym posiedzeniu Sejmu „Aktywny Rodzic” zwany również „Babciowym” będzie głosowany i wkrótce stanie się obowiązującym prawem i na konta młodych rodziców trafi 1500 zł, które będą mogli przeznaczyć na żłobek lub też na wsparcie babci, cioci, dziadka lub niani. W końcu niezwykle ważny dla mnie osobiście projekt o ustawy o ochronie sygnalistów – pracowników, którzy mają odwagę zgłaszać naruszenia w miejscu pracy. Czy to mobbing, czy też dyskryminacja lub też korupcja – jeżeli pracownica lub pracownik ma odwagę, aby powiedzieć głośno o tym co się dzieje w ich zakładzie pracy, to państwo powinno ich chronić. Rząd PiS nie był wstanie przygotować ustawy o ochronie sygnalistów przez cztery lata, my to zrobiliśmy przez cztery miesiące.”

Nowe kierunki w polityce cyfrowej i ochronie danych

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski skupił się na kwestiach bezpieczeństwa cyfrowego i technologicznego wsparcia dla obywateli:

„Jesteśmy na cyfrowej zimnej wojnie, która toczy się obok Polski oraz w granicach naszego kraju. Nieustannie od ataku Rosji na Ukrainę Polska musi mocno w tym wyścigu zbrojeń uczestniczyć. Musimy się zbroić legislacyjne oraz pod względem obsługi technicznej. Rząd PiS przez cztery lata nie potrafił przygotować prawa, które będzie dobrze wychodziło naprzeciw temu, co dzisiaj jest najważniejsze – tarczy cybernetycznej. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował 17 wersji ustawy o krajowym systemie cyberbezpiecześntwa, rząd w którym jest Lewica wciągu czterech miesięcy przygotowało projekt ustawy, który buduje prawdziwą cybernetyczną tarczę i jednocześnie zapewni, że każda obywatelka i każdy obywatel będą czuli się bezpiecznie. To czy będziemy potrafili ochronić swoich obywateli, ich urządzenia i dane oraz tożsamość – to jest największe wyzwanie. Ustawa wchodzi w tryb konsultacji. Do tego konkretne programy, które realizujemy: 1,5 mld zł na cyberbezpieczny samorząd, to środki, które trafią do gmin i powiatów. Zostaną wykorzystane na infrastrukturę sieciową, audyty, szkolenia, na podnoszenie higieny cyfrowej oraz na transformację cyfrową – to ma wszystko przynieść bezpieczeństwo. Realizujemy to co obiecywaliśmy, bezpieczne usługi cyfrowe i aplikacje. Modernizujemy usługę mobywatel i zapewniamy w niej nowe usługi, które mają podnieść komfort życia. Będziemy wdrażać elektroniczne zarządzanie dokumentami w wielu urzędach. Na koniec nie mniej ważna sprawa – prawo komunikacji elektronicznej, obiecywaliśmy, że wyrzucimy z ustaw takie przepisy jak np. lex pilot, aby nikt nam nie sterował pilotem w domu i mówił, jakie kanały mamy oglądać; to również większe opłaty dla telecomów oraz dojście do standardów Unii Europejskiej.”

25 proc. na stypendia socjalne i rektorskie 

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek omówił niezbędne zmiany w edukacji, reagując na palące wyzwania i niedawne skandale:

„W ostatnich miesiącach o nauce jest bardzo głośno, za sprawą jednej z uczelni, która pokazuje, iż system szkolnictwa wyższego wymaga naprawy. Ta afera, która się rozwija powoduje, iż rozpoczęliśmy bardzo szybkie prace, nad nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym. W trosce o studentów oraz jakości nauki, potrzebujemy takich zmian w prawie, które spowodują, że tego typu patologie, które miały miejsce w Collegium Humanum nie wydarzą się w przyszłości. To jest zadanie, które będziemy realizowali wspólnie ze środowiskiem akademickim. To jest właśnie ten moment, aby wszystkie błędy, które obecnie funkcjonują w prawie, naprawić. Druga ustawa, nad którą pracujemy, to projekt dotyczący Polskiej Akademii Nauk. Chcielibyśmy, aby została bardzo szybko uchwalona, ponieważ z punktu widzenia polskiej nauki to jest bardzo ważna instytucja. Trzecia ustawa, którą szykujemy to fundusz dopłat do remontu i budowy akademików, ten projekt jest na końcowym etapie przygotowań. W ostatnim miesiącu przeznaczyliśmy około 2 mld zł na stypendia, które rozdysponowaliśmy pomiędzy wszystkie polskie uczelnie. To jest wzrost o 25 procent w stosunku do roku 2023 r. i 178 mln więcej na stypendia socjalne i rektorskie, to realna pomoc dla studentów. Przyznaliśmy również dodatkowe 200 mln zł na remonty stołówek i akademików, aby podnieść ich standard. Wszystko robimy po to, aby polska młodzież mogła studiować w Polsce i tu zdobywać doświadczenie oraz stopnie naukowe.”

Reforma i dialog: Lewica naprawia praworządność i relacje z UE

Wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek przedstawił zaangażowanie Lewicy w naprawę praworządności i relacji z Unią Europejską:

„Lewica wchodząc do demokratycznego rządu, wzięła na siebie współodpowiedzialność za zakończenie głupiej, bezrozumnej i beznadziejnej polityki polskiego rządu z instytucjami Unii Europejskiej. Wyraz tej współodpowiedzialności są projekty ustaw, które wyszły z Ministerstwa Sprawiedliwości, które naprawiają praworządność. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa została już przyjęta przez parlament. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym jest dzisiaj procedowana i przez najbliższe tygodnie będziemy nad nią pracować i mam nadzieję bardzo szybko wejdzie w życie. Po dwóch miesiącach ciężkiej pracy udało się odblokować 600 mld zł z UE, pokazaliśmy plan naprawy praworządności. Jako wiceminister odpowiadam za relacje z Unią Europejską, jesteśmy w nieustannym dialogu z Komisją Europejską, czego efektem jest entuzjastyczne przyjęcie 25 lutego polskiego planu naprawy praworządności. 21 maja istnieje szansa, że procedura art. 7, czyli ochrony praworządności, która wisi nad Polską, zostanie zdjęta. Lewica w rządzie to także troska o prawa człowieka, o poziom debaty publicznej oraz walka z nienawiścią. W najbliższych tygodniach na Radę Ministrów wpłynie projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który będzie zwalczał mowę nienawiści wobec mniejszości, czy też kobiet. Koniec z nienawiścią i pogardzającym drugim człowiekiem, tylko dlatego, że nie zgadzamy się z czyimiś poglądami lub stylem życia, który prezentuje.”

Zielona przyszłość: inicjatywy na rzecz środowiska i gospodarki obiegu zamkniętego

Wiceministra klimatu i ochrony środowiska Anita Sowińska skoncentrowała się na ochronie środowiska i gospodarce obiegu zamkniętym:

„Moim długoterminowym priorytetem jest doprowadzenie polskiej gospodarki do obiegu zamkniętego. Jest to proces długi i musi być wykonywany etapami. Jego kamieniem milowym jest system kaucyjny, właśnie nad tą ustawą pracujemy. W lipcu 2023 r. projekt ustawy kaucyjnej został przyjęty przez ówczesny rząd i miał poparcie ówczesnej opozycji. Niestety wymaga ona poprawek, ponieważ była nieszczelna. A naszym celem jest, aby system kaucyjny był przyjazny i bezpieczny dla konsumenta. Jest to system wyczekiwany przez społeczeństwo, badania pokazują, iż 85 procent Polek i Polaków popiera system kaucyjny. Drugim moim priorytetem jest walka z nielegalnymi odpadami, takie składowiska są w całej Polsce i to jest wielki problem społeczny i środowiskowy. W Ministerstwie Klimatu i Środowiska pracujemy nad ustawą o uruchomieniu środków na ten cel – 153 mln zł z rezerwy budżetowej. Udało się też również wynegocjować z Niemcami i stworzyliśmy odbiór odpadów, które zostały nielegalnie przywiezione do Polski. Lewica jest w rządzie po to, aby chronić środowisko i chronić ludzi przed złym wpływem nielegalnych odpadów.”

lewica/jm

Redakcja

Poprzedni

Europosłowie potępili próby rosyjskiej ingerencji

Następny

Stable growth of China’s economy adds certainty to global economic landscape: senior statistics official