10 lipca 2024

loader

Cudzoziemcy zamiast konkretów

fot. Unsplash

W Polsce pracuje coraz więcej cudzoziemców, stanowią oni 6,5 proc. wszystkich ubezpieczonych. Na koniec września 2022 r. w ZUS było zarejestrowanych ponad 1 mln obcokrajowców, to wzrost o 23,5 proc. w stosunku do tego samego okresu 2021 r. – poinformowała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

ZUS w przesłanym w czwartek komunikacie przekazał, że sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych po trzech kwartałach 2022 r. jest bardzo dobra. Tak ma wynikać z najnowszego raportu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na temat sytuacji FUS.

„Liczba ubezpieczonych w ZUS na koniec trzeciego kwartału tego roku wyniosła 16 mln 143 tys. osób. Na przestrzeni ostatnich lat liczba ta, z wyjątkiem okresu pandemii, systematycznie rosła. Na koniec września 2022 r. zwiększyła się o 1,3 proc. w stosunku do poprzedniego roku” – poinformowała, cytowana w komunikacie, prezes Zakładu prof. Gertruda Uścińska.

Szefowa ZUS przekazała, że w Polsce pracuje coraz więcej cudzoziemców – stanowią oni 6,5 proc. wszystkich ubezpieczonych.

„Na koniec września 2022 r. w ZUS było zarejestrowanych ponad 1 mln obcokrajowców, co oznacza wzrost o 23,5 proc. w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku oraz wzrost o 19,4 proc. w stosunku do stanu na koniec 2021 r. W liczbie tej 59 proc. osób było pracownikami, 2,5 proc. prowadziło działalność gospodarczą, a pozostali byli objęci innymi formami zatrudnienia” – wskazała prof. Uścińska.

Jak podał ZUS, największą grupę ubezpieczonych cudzoziemców stanowili obywatele Ukrainy (71,2 proc. ubezpieczonych cudzoziemców i 4,6 proc. wszystkich ubezpieczonych), których napływ na polski rynek pracy został dodatkowo zintensyfikowany działaniami wojennymi – na koniec trzeciego kwartału ich liczba wyniosła 744 388 osób, czyli o 20,7 proc. więcej niż w tym samym okresie 2021 r. i o 18,7 proc. więcej niż w grudniu 2021 r.

„Sytuacja na rynku pracy przełożyła się na dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o czym świadczy osiągnięty poziom wskaźnika pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych. Parametr ten pozwala na obiektywną ocenę utrzymania zdolności funduszu do wypłaty świadczeń. W trzech kwartałach 2022 r. jego wartość wyniosła 84,8 proc.” – podkreśliła prof. Uścińska.

Największą pozycją wydatków były transfery na rzecz ludności w kwocie 222,9 mld zł, obejmujące świadczenia emerytalno-rentowe i pozostałe świadczenia. W okresie styczeń–wrzesień wydatki na emerytury i renty finansowane z FUS wyniosły 200,2 mld zł, czyli o 9,4 proc. więcej niż przed rokiem.

Przeciętna wypłata emerytury i renty w okresie styczeń–wrzesień br. wyniosła 2767,47 zł i była wyższa od wypłacanej w tym samym okresie ubiegłego roku o 9 proc.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość świadczeń była ich waloryzacja – w 2022 r. wskaźnik waloryzacji wyniósł 107 proc. Miesięczny skutek waloryzacji emerytur i rent wypłacanych z FUS wynosi 1 mld 431,5 mln zł.

tr/pap

Redakcja

Poprzedni

Chcemy i znów nam nie wychodzi

Następny

Klasa średnia: fikcja statystyczna i ideologiczna