15 czerwca 2024

loader

Nowy Jork na Wilanowie

fot. Unsplash

Ponad 1/3 światowych firm pozwala pracownikom na wykonywanie obowiązków zawodowych z zagranicy, a ponad połowa na pracę hybrydową. W przypadku polskich firm na pracę z dowolnej lokalizacji zezwala 13 proc. firm.

Jak zwrócili uwagę autorzy raportu „Global Remote Work Survey”, wzrost popularności pracy zdalnej i hybrydowej stwarza firmom szanse na przyciągnięcie utalentowanych pracowników z całego świata.

W Polsce odsetek firm, które w różnym stopniu umożliwiają pracę zdalną, w niektórych branżach sięga 90 proc. Najczęściej stosowaną formą organizacji działania jest model hybrydowy, zakładający dwa dni pracy biurowej w ciągu tygodnia. Jest to w pewnym stopniu wynik oczekiwań pracowników – blisko co trzeci uczestnik ankiety przeprowadzonej w ramach badania Deloitte Stan pracy hybrydowej w Polsce jako preferowany wskazał model zakładający 3 dni pracy zdalnej.

Jedynie 13 proc. polskich przedsiębiorstw zezwala swoim pracownikom na pracę z dowolnej lokalizacji, to o 22 pkt. proc. mniej niż wynosi średnia globalna. Jednocześnie odsetek polskich pracowników oczekujących takiej możliwości sięga 47 proc. Zdaniem autorów raportu zwiększenie przez pracodawcę liczby dni pracy zdalnej zza granicy może okazać się skutecznym sposobem na przyciągnięcie wysoce wykwalifikowanej kadry.

Według raportu „Global Remote Work Survey”, mimo zniesienia ograniczeń wprowadzonych w czasie pandemii cztery na pięć badanych międzynarodowych przedsiębiorstw nadal umożliwia swoim pracownikom przynajmniej częściową pracę zdalną. Jednocześnie na popularności zyskuje hybrydowy model, którego stosowanie wskazała ponad połowa ankietowanych. Praca w pełni zdalna jest obecna w 27 proc. przedsiębiorstw, a co dziesiąte nie umożliwia swoim pracownikom wykonywania obowiązków zawodowych na odległość.

Najczęściej wskazywaną przyczyną stosowania pracy zdalnej „jest chęć poprawy doświadczeń pracowników dzięki większej elastyczności” (84 proc. odpowiedzi). Sześć na dziesięć przedsiębiorstw postrzega ten model pracy jako sposób na przyciągniecie talentów, natomiast dla 40 proc. ankietowanych jest to narzędzie służące do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju – m.in. dzięki ograniczeniu czasu, jaki pracownicy muszą przeznaczyć na dojazdy do pracy. Co czwarty badany jako główny powód wskazał możliwość zmniejszenia wydatków na przestrzeń biurową.

Podczas gdy dwie trzecie firm umożliwia pracę zdalną na terenie kraju macierzystego, odsetek przedsiębiorstw pozwalających na wykonywanie obowiązków zawodowych z innego kraju wynosi 35 proc. Firmy te warunkują taką opcję m.in. koniecznością posiadania prawa do wykonywania pracy w obcym państwie lub wprowadzają limity liczby dni pracy zdalnej z zagranicy. Blisko 60 proc. z nich umożliwia działanie z innego państwa właśnie w ograniczonym zakresie czasowym – najczęściej jest to 20 dni w ciągu roku (19 proc. odpowiedzi).

Jak zauważyła Maja Zabawska z Deloitte, podejście danej firmy do pracy zdalnej, zwłaszcza tej wykonywanej zza granicy, zależy od takich kwestii jak podatki czy ubezpieczenia społeczne. „Być może rozwiązaniem będzie wprowadzenie dodatkowych przepisów na poziomie międzynarodowym, uwzględniających potrzebę elastyczności osób pracujących zdalnie” – wskazała Zabawska.

tr/pap

Redakcja

Poprzedni

„Szybka ścieżka” w edukacji, czyli magister ministra!

Następny

Zrobiło nam się lepiej?