28 stycznia 2023

loader

Zapomnijmy o gotówce

Polacy coraz chętniej rezygnują z banknotów i monet. Nowe przepisy zobowiążą przedsiębiorców do zapewnienia im możliwości dokonywania płatności elektronicznych.

Urząd Gminy w Słupcy, jako tysięczna placówka w Polsce przystąpił do prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju oraz Krajową Izbę Rozliczeniową, programu rozpowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej.
Oznacza to, że chcąc zapłacić w tych urzędach, np. za rejestrację pojazdu lub wydanie paszportu, nie musimy już zabierać ze sobą gotówki – wystarczy, że będziemy posiadać kartę lub smartfon.

Już tysiąc urzędów

Liczba urzędów akceptujących płatności kartą lub telefonem stale, choć niezbyt szybko, rośnie. Program zakłada wyposażenie urzędów wszystkich szczebli – wojewódzkich, marszałkowskich, urzędów miast i gmin, starostw powiatowych w terminale lub w możliwość dokonywania płatności za pomocą smartfonu, w oparciu o mobilne aplikacje bankowe.
Akcji przyklaskują banki komercyjne, które na tym zarabiają, bo ściągają haracz od każdej transakcji bezgotówkowej.
Wkrótce terminale umożliwiające płacenie kartą pojawią się także w patrolach drogowych policji, co oznacza, ze kierowcy mogą stanąć w obliczu natychmiastowego uiszczania mandatów.
Udział w programie jest dla urzędów w pełni dobrowolny i bezpłatny – ale nie będzie dobrze widziane przez rządzących, jeśli jakieś urzędy zechcą uchylać się od udziału. Żadnych opłat z tytułu realizowanych płatności nie ponoszą także klienci.
W ciągu 8 miesięcy od jego wdrożenia, do programu przystąpiło około 1000 urzędów. Do końca października klienci zrealizowali zaś 128,2 tys. transakcji bezgotówkowych o wartości 16,2 mln zł.

Krok w innowacyjność

Tym niemniej, przyjmowanie płatności bezgotówkowych w urzędach to wciąż jeszcze rzadkość. Obecnie tylko ok. 10 proc. jednostek samorządu terytorialnego oferuje petentom taką możliwość – mimo że w administracji i gospodarce obrót bezgotówkowy staje się coraz bardziej powszechny.
– Zwiększenie rozmiarów obrotu bezgotówkowego umożliwia przyspieszenie procesów administracyjnych, co ma wpływ na wzrost satysfakcji klienta i na efektywność funkcjonowania gospodarki – uważa wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński.
W ramach działań promujących program płacenia elektronicznego, KIR ogłosiła konkurs „Warto bezgotówkowo”, którego celem jest wspieranie wizerunku urzędów jako miejsc udostępniających nowoczesne formy płatności. Zwycięskie urzędy wyposażą, za państwowe pieniądze, wybrane przez szkoły w nowoczesny sprzęt komputerowy.
Resort finansów uważa, że możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w urzędzie jest jednym z oczekiwań nowoczesnego polskiego społeczeństwa.
„Rozpoczęcie przyjmowania np. podatków i opłat w formie bezgotówkowej przekłada się na pozytywne postrzeganie urzędów, jako innowacyjnych i przyjaznych mieszkańcom” – stwierdza ministerstwo.
Zdaniem rządu, nie można mówić o konkurencyjnej gospodarce opartej na innowacjach, bez umożliwienia obywatelom i przedsiębiorcom szybkiego i wygodnego dostępu do cyfrowych rozwiązań.

Przepisy kontra gotówka

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ustawy mający służyć rozwojowi płatności elektronicznych.
Ustawa ma przyczynić się do zastąpienia części transakcji gotówkowych, cyfrowymi instrumentami płatniczymi: czyli kartami, przelewami, blikiem oraz płatnościami mobilnymi.
– Nie mówimy o całkowitym zaniku gotówki. Chcemy zagwarantować obywatelom prawo do swobodnego decydowania o formie płatności w sektorze prywatnym i publicznym – dodaje wiceminister Tadeusz Kościński.
W ciągu ostatnich 10 lat udział płatności bezgotówkowych w ogólnej liczbie transakcji wzrósł 10-krotnie. W portfelach Polaków jest ponad 35 mln kart płatniczych. Rośnie popularność platform umożliwiających płatności smartfonem.
Resort rozwoju planuje wsparcie tych tendencji, poprzez działania zmierzające do wzrostu liczby elektronicznych instrumentów płatniczych. Konieczny jest także rozwój elektro-infrastruktury, tak w sektorze publicznym jak i prywatnym.

Przedsiębiorcy muszą umożliwić

Najważniejsze propozycje zmian w nowelizowanych ustawach są następujące:
1. W ordynacji podatkowej i ustawie o opłacie skarbowej: Wprowadzenie obowiązku zapewnienia przez podmioty publiczne, możliwości dokonywania płatności w formie bezgotówkowej. Wyposażenie urzędów w terminale płatnicze.
2. W ustawie o egzekucji: Umożliwienie zapłaty dochodzonych należności pieniężnych za pomocą kart płatniczych, czy aplikacji elektronicznych.
3. W ustawie o usługach płatniczych: Wprowadzenie prawa dla klientów do dokonywania płatności bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych i co za tym idzie, wprowadzenie obowiązku zapewnienia przez przedsiębiorców możliwości dokonywania płatności za pomocą elektronicznych instrumentów płatniczych. Przepis będzie dotyczył firm, które posiadają kasę fiskalną.
Nie ulega wątpliwości, że z wprowadzenia płatności bezgotówkowych płyną różne korzyści, takie jak wygoda klientów, sprawniejsza obsługa przez urzędników, mniejsze koszty i oszczędność czasu.
Przede wszystkim skorzystają jednak na tym władze naszego państwa, które dzięki upowszechnieniu płatności bezgotówkowych będą mogły skuteczniej kontrolować przedsiębiorców, uszczelnić systemu poboru podatków oraz lepiej zapobiegać procederowi prania pieniędzy i
Ale coraz większe także i zagrożenia, związane z bezpieczeństwem transakcji bezgotówkowych, narażonych na ataki złodziei internetowych.

trybuna.info

Poprzedni

Do pracy, skazani rodacy!

Następny

Wieszatiele