18 kwietnia 2024

loader

Duńsko-indyjska inicjatywa Green Fuels Alliance India

Fot: Flickr / aut. faungg’s photos

Dania ogłosiła inicjatywę Green Fuels Alliance India (GFAI), mającą na celu wzmocnienie wspólnych wysiłków między obydwoma krajami w sektorze rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii i osiągnięcie wspólnego globalnego celu, jakim jest neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla. Nowy sojusz, pod przewodnictwem Ambasady Danii i Konsulatu Generalnego Danii w Indiach, jest inicjatywą strategiczną, która może odegrać kluczową rolę w rozwoju sektora ekologicznych paliw, w tym zielonego wodoru, poprzez wspieranie innowacji, współpracy i partnerstw między duńskim przemysłem a ich odpowiedniki w Indiach.

Podstawowym celem GFAI jest promowanie „zrównoważonego wzrostu energii w Indiach poprzez utworzenie ekosystemu zachęcającego do współpracy między przedsiębiorstwami, jednostkami rządowymi, instytucjami badawczymi i zainteresowanymi stronami finansowymi z sektora indyjskiego i duńskiego”. Dziewięć duńskich organizacji zaangażowało się już w inicjatywę GFAI jako członkowie założyciele. Mowa tutaj o Maersk, Topsoe, Umwelt Energy, Mash Makes, European Sustainable Solutions, Novozymes, Danfoss, Brdr. Christensen i Hydrogen. Ogłoszenie GFAI następuje w bardzo dobrym momencie, ponieważ Indie dążą do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2070 r.

Kluczowe cechy GFAI obejmują:

  • Komitet składający się z duńskich przedsiębiorstw – koordynowany przez sekretariat duńskiego konsulatu w Bangalore.
  • Rada Doradcza składająca się z ekspertów branżowych którzy mają zapewnić, że inicjatywy pozostaną zgodne z trendami branżowymi.

GFAI – stworzono idealną platformę do lobbingu politycznego

Lobbying polityczny jest kluczowym elementem działalności wielu organizacji i sojuszy. Tego typu działania mają na celu wpływanie na decyzje polityczne na różnych poziomach, od lokalnego do międzynarodowego. W kontekście GFAI lobbying polityczny może obejmować następujące aspekty. Po pierwsze GFAI może dążyć do wprowadzenia zmian w polityce energetycznej, które sprzyjałyby rozwojowi zielonych paliw. Może to obejmować promowanie korzyści z zielonych paliw, takich jak zredukowanie emisji dwutlenku węgla, poprawa bezpieczeństwa energetycznego i tworzenie miejsc pracy w sektorze energii odnawialnej. GFAI może również dążyć do wprowadzenia lub zmiany polityki środowiskowej w celu promowania zrównoważonej energii. Może to obejmować działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej, promowania odnawialnych źródeł energii i ograniczania emisji gazów cieplarnianych. GFAI może (a naweti musi) współpracować z rządem w celu wprowadzenia zmian w prawie, które sprzyjałyby rozwojowi zielonych paliw. Może to obejmować działania na rzecz wprowadzenia ulg podatkowych dla firm inwestujących w zielone paliwa, ułatwienia dostępu do finansowania dla projektów związanych z zielonymi paliwami lub wprowadzenia regulacji wymagających od firm stosowania zielonych paliw. GFAI powinno prowadzić kampanie informacyjne i edukacyjne skierowane do decydentów politycznych, opinii publicznej i innych zainteresowanych stron, aby zwiększyć świadomość na temat korzyści z zielonych paliw i potrzeby przejścia na zrównoważoną energię.

Wpis pochodzi ze strony politykaponordycku.pl

Mateusz Gibała

Poprzedni

Ostatni dzień Chińskiego Nowego Roku – Święto Lampionów 

Następny

Dania kończy śledztwo w sprawie Nord Stream 2 bez oskarżeń