Krakus z wyboru WSPOMNIENIE

Andrzej Buszewicz (1934-2019)

Choć nie był krakusem z urodzenia (urodził się 29 sierpnia 1934 roku w Łodzi), stał się jedną z najbardziej charakterystycznych postaci krakowskiej Melpomeny na ponad czterdzieści lat.
Ze swoją fizyczną „misiowatością” i dobroduszną na ogół jowialnością tworzył charakterystyczne emploi w typie „krakowskiego mieszczucha”, które najpełniej chyba ucieleśnił w roli Aleksandra Roleskiego w legendarnym spektaklu „Z biegiem lat, z biegiem dni” wystawionym przez Andrzeja Wajdę w 1978 roku w Starym Teatrze krakowskim i przerobionym później na serial telewizyjny pod tym samym tytułem (1980).
W latach 1953–1955 występował w Teatrze Lalki i Aktora „Baj Pomorski” w Toruniu. Był absolwentem Wydziału Lalkarskiego (1960) i Wydziału Aktorskiego (1962) PWST w Krakowie. Od 1960 do 2003 związany był z krakowskim Starym Teatrem. Od 1999 roku był profesorem zwyczajnym w Akademii Muzycznej w Krakowie. Na scenie żywej zagrał m.in. generała Wincentego Krasińskiego w wajdowskiej inscenizacji „Nocy Listopadowej” St. Wyspiańskiego, również przeniesionej na ekran telewizyjny.
Był, poza nielicznymi wyjątkami, aktorem drugiego planu, ale o jego profesjonalnym kunszcie świadczy choćby fakt, że w latach 2001-2007 zagrał w serialu „Świat według kiepskich” aż siedem różnych ról. Zmarł 19 sierpnia 2019 r. w Krakowie.