21 maja 2024

loader

Wspólny los, wspólna droga, wspólna przyszłość 

MAT.PRAS. AMBASADY CHRL W POLSCE

[Artykuł partnerski]

(w imieniu J.E. Pana Ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce)

Na Konferencji dot. spraw zagranicznych Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh) (która odbyła się pod koniec 2023 r.), Przewodniczący Xi Jinping podsumował historyczne osiągnięcia i cenne doświadczenia nowej ery dyplomacji dużego państwa o chińskiej specyfice. Xi poświęcił także sporo czasu na dokładne rozwinięcie tematu dotyczącego środowiska międzynarodowego, w którym Chiny działają w sprawach zagranicznych oraz historycznego zobowiązania, jakie Państwo Środka wzięło na swoje barki. 

Podczas Konferencji podkreślono, że budowanie wspólnoty ludzkiego losu jest podstawową koncepcją Xi Jinpinga w dyplomacji. Jest także chińską propozycją tego, jaki świat należy zbudować i jak go zbudować, oraz szlachetnym celem, do którego dąży chińska dyplomacja w nowej erze. Ma to nie tylko ogromne znaczenie w kierowaniu chińską dyplomacją obecnie i w przyszłości, ale także daleko idący wpływ na rozwój i postęp całej ludzkości.

Koncepcja Chin – budowanie wspólnoty ludzkiego losu.

Wkraczając w nową erę, w obliczu głębokich zmian w sytuacji międzynarodowej i obiektywnego dążenia do tego, aby wszystkie kraje świata współpracowały w celu osiągnięcia wspólnych profitów, Przewodniczący Xi Jinping przedstawił koncepcję wspólnoty ludzkiego losu. Po ponad dekadzie dyplomacji prowadzonej zgodnie z tą koncepcją, reagowania na zmiany, rozwiązywania trudności i wprowadzania innowacji, budowanie wspólnoty ludzkiego losu rozszerzyło się z chińskiej inicjatywy na międzynarodowy konsensus, przeistoczyło z pięknej wizji w rzeczywistość i z koncepcji w inicjatywę. 

W trakcie Konferencji podkreślono, że budowanie wspólnoty ludzkiego losu to dążenie do zbudowania świata trwałego pokoju, powszechnego bezpieczeństwa, wspólnego dobrobytu, otwartości i inkluzywności, czystości i piękna. Jest to także dążenie do promowania globalnego zarządzania opartego na wspólnych konsultacjach, wspólnym wkładzie i wspólnych korzyściach; do utrzymywania podobnych wartości całej ludzkości jako uniwersalnej wytycznej; do promowania budowy nowego rodzaju stosunków międzynarodowych jako podstawowej podpory oraz do wdrożenia Globalnej Inicjatywy Rozwoju, Globalnej Inicjatywy Bezpieczeństwa i Globalnej Inicjatywy Cywilizacyjnej jako strategicznych wytycznych. Ponadto traktując wspólną budowę Inicjatywy Pasa i Szlaku jako praktyczną platformę współpracy, Chiny planują promować kooperację między wszystkimi krajami w podejmowaniu wyzwań i osiąganiu wspólnego dobrobytu, a także popychać świat w kierunku świetlanej przyszłości pokoju, bezpieczeństwa, dobrobytu i postępu.

Program Chin – opowiedzenie się za równą i uporządkowaną wielobiegunowością na świecie, a także inkluzywną globalizacją gospodarczą.

W odpowiedzi na szereg ważnych kwestii i wyzwań w dzisiejszym świecie, a także by nieustannie zwiększać efektywność i dostarczać wskazówek dotyczących budowania wspólnoty ludzkiego losu, Chiny opowiadają się za równą i uporządkowaną wielobiegunowością na świecie oraz inkluzywną globalizacją gospodarczą.

Równa i uporządkowana wielobiegunowość świata oznacza stanie na straży równości wszystkich krajów, (dużych i małych), przeciwstawianie się hegemonii i polityce siły oraz realne promowanie demokratyzacji stosunków międzynarodowych. Aby zapewnić stabilność i wielobiegunowość, konieczne jest wspólne przestrzeganie celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych, a także powszechnie uzgodnionych podstawowych norm stosunków międzynarodowych oraz praktykowanie prawdziwego multilateralizmu.

Inkluzywna globalizacja gospodarcza oznacza reagowanie na uniwersalne potrzeby wszystkich krajów, zwłaszcza krajów rozwijających się, oraz rozwiązywanie problemów dotyczących nierównowagi w rozwoju między krajami i wewnątrz nich, spowodowanych globalną alokacją zasobów. Musimy zdecydowanie przeciwstawiać się antyglobalizacji i nadmiernie rozciąganiu pojęcia bezpieczeństwa, a także oponować wobec wszelkich form unilateralizmu i protekcjonizmu, zdecydowanie promować liberalizację i ułatwienia handlowe i inwestycyjne, rozwiązywać problemy strukturalne, które utrudniają rozwój światowej gospodarki oraz dążyć do rozwoju globalizacji gospodarczej w kierunku większej otwartości, inkluzywności, uniwersalności i równowagi.

Działania Chin – przyczynianie się do pokojowego rozwoju świata. 

Droga jest prosta, lecz kluczem jest ciężka praca. Mając na celu zbudowanie wspólnoty ludzkiego losu, Chiny przedstawiły Globalną Inicjatywę Rozwoju, Globalną Inicjatywę Bezpieczeństwa i Globalną Inicjatywę Cywilizacyjną, które są realizowane na trzech płaszczyznach: rozwoju, bezpieczeństwa i cywilizacji.

Chiny od zawsze tworzyły nowe możliwości dla rozwoju świata poprzez swój własny rozwój. To Państwo Środka wyszło z inicjatywą zorganizowania China International Import Expo, stale rozszerzało systemowe otwarcie w zakresie zasad, przepisów, zarządzania, norm i innych oraz zbudowało pilotażowe strefy wolnego handlu. Chiny zapewniały także pomoc innym krajom rozwijającym się w ramach swoich możliwości, pomagały krajom w podniesieniu ich zdolności rozwojowych, łagodziły presję dotyczącą zadłużenia krajów afrykańskich. Budowa Pasa i Szlaku napędziła inwestycje o wartości prawie 1 biliona dolarów i umożliwiła 40 milionom ludzi wyjście z ubóstwa.

Chiny uczestniczą w globalnym zarządzaniu z bezprecedensowym rozmachem i zaangażowaniem. Są drugim co do wielkości płatnikiem składek członkowskich na rzecz Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także drugim co do wielkości płatnikiem na rzecz utrzymania pokoju (i wsparcia misji pokojowych), a także największym spośród stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ krajem biorącym udział w misjach pokojowych. Od wydania dokumentu zatytułowanego ,,Stanowisko Chin w sprawie politycznego rozwiązania kryzysu na Ukrainie” po udaną mediację w historycznym pojednaniu między Arabią Saudyjską a Iranem, Chiny, poprzez swoje praktyczne działania, odegrały konstruktywną rolę w rozwiązywaniu kwestii zapalnych na arenie międzynarodowej. 

Chiny opowiadają się za poszanowaniem różnorodności światowych cywilizacji i promowaniem wspólnych wartości całej ludzkości – zainicjowały Konferencję Dialogu Cywilizacji Azjatyckiej, były gospodarzem dialogów na wysokim szczeblu między Komunistyczną Partią Chin a światowymi partiami politycznymi oraz promowały różne formy dyplomacji dotyczącej obywateli, miast i wspólnot, przełamując bariery i budując platformę do promowania wymiany cywilizacyjnej i wzajemnego zrozumienia.

Wspólna wizja – współpraca Chin i Polski.

Polakom nie jest obca idea budowania wspólnoty ludzkiego losu. Spoglądając wstecz na historię, zarówno Polacy, jak i Chińczycy doświadczyli walki o niepodległość narodową, wyzwolenie i odrodzenie. Te wspólne bolączki sprawiły, że narody te dążą do podobnych wartości oraz podzielają chęć pracy dla postępu ludzkości i harmonii na świecie. 

W XVIII wieku, Polacy, znajdujący się w niezwykle trudnej sytuacji, aktywnie uczestniczyli w ruchach wyzwoleńczych na całym świecie ,,za wolność naszą i waszą”. W XIX wieku natomiast, Polak Ludwik Zamenhof zainicjował ruch esperancki, który głęboko zainspirował Cai Yuanpei’a, Lu Xun’a i wiele innych osób, które przyczyniły się do Nowej Rewolucji Demokratycznej (The New Democratic Revolution) w Chinach.

W 1949 roku Polska była jednym z pierwszych krajów, które uznały Chińską Republikę Ludową. W ciągu ostatnich 75 lat Chiny i Polska podążały ścieżką rozwoju zgodnie z własnymi warunkami krajowymi, szanując się nawzajem, traktując się jak równych sobie i rozumiejąc się nawzajem, a stosunki między tymi dwoma krajami przetrwały zmieniające się okoliczności międzynarodowe i próbę czasu. 

Wspólne dążenia do lepszej rzeczywistości i tworzenia pokojowego i dostatniego świata zawsze łączyły oba narody. Tak podobne pragnienia stały się najbardziej solidnym fundamentem przyjaźni i współpracy między Chinami a Polską. Dziś, gdy świat po raz kolejny stanął na rozdrożu historii, Chiny są gotowe ramię w ramię z Polską dokonywać właściwych i zdecydowanych wyborów, współpracować w celu budowania wspólnoty ludzkiego losu oraz pracować nad tym, aby świat szedł w kierunku pokoju, bezpieczeństwa, dobrobytu i postępu.

Redakcja

Poprzedni

Główne organizacje międzynarodowe współpracujące z BRICS+

Następny

Historia Jakuba