24 kwietnia 2024

loader

Zaproszenie

Konferencja z okazji 75 rocznicę powstania Polskiej Rzeczpospolitej, której organizatorami są: Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka, Unia Pracy oraz Polska Partia Socjalistyczna.

Warszawa 20 lipca 2019 roku
20 lipca 2019 roku w godz. 11:30 – 15:30 w Sali głównej Związku Kombatantów RP
i byłych Więźniów Politycznych w Warszawie, Al. Ujazdowskie 6a.

Program konferencji:

Polska Rzeczpospolita Ludowa
Fakty i mity (wybrane zagadnienia)
• Wprowadzenie – Przewodniczący ROG – prof. Paweł Bożyk
• Elementy programów PPS w realiach ustrojowych PRL – Prezes Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego Jerzy Stefański – V-ce Przewodniczący PPS
• Przełom październikowy 1956 r. Nadzieje i utracone szanse – prof. dr Andrzej Werblan.
• Rozwój myśli ekonomicznej od PRL do III RP – prof. dr hab. Paweł Bożyk.
• Dylematy gospodarki energetycznej w PRL i III RP – prof. dr hab. Adam Gierek.
• Budownictwo mieszkaniowe na rozdrożu (od PRL do III RP) – dr Janusz W. Bandurski.
• Dylematy polskiej Nauki w PRL i III RP – prof. dr hab. Jerzy Siemianowicz.
• Uwagi o polityce kulturalnej PRL – prof. dr hab. Andrzej Friszke .
• Czy Stany Zjednoczone wypełniły w III RP miejsce po ZSRR? – prof. dr hab. Longin Pastusiak
• Podsumowanie.
• Dyskusja:

Zapraszamy w dniu 20 lipca 2019 roku o godz. 11:30 do Sali Głównej Związku Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 6A na konferencję poświęconej:
Polska Rzeczpospolita Ludowa
Fakty i mity (wybrane zagadnienia)  

Konferencja odbędzie w 75 rocznicę powstania Polskiej Rzeczpospolitej, a jej celem jest zaprezentowanie wysiłku Polski związanego z utworzeniem i rozwojem kraju po ogromie zniszczeń II-giej Wojny Światowej. Nie można byłoby tego uczynić, bez dominującej roli lewicy.
Konferencja ma szczególne znaczenie obecnie, w okresie intensywnego przeinaczania i zakłamywania historii Polski.
Andrzej Niski (Sekretarz Generalny UP)
Paweł Bożyk (Przewodniczący ROG)
Jerzy Stefański (V-ce Przewodniczący PPS)

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w przedmiotowej konferencji oraz zgłoszenie tematu ewentualnego wystąpienia, przesyłając zgłoszenie na adres Sekretarza Generalnego ROG – adres e-mail: zbyszek.sowa@poczta.fm tel. 505 215 834

Powstanie PKWN

Z „Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” nr 1, wydanego w Lublinie, 15 sierpnia 1944 roku: „Ustawa z dnia 21 lipca 1944 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego”. Rozpoczęły się decydujące walki o wypędzenie z Polski niemieckich najeźdźców. W obliczu tych historycznych wydarzeń KRAJOWA RADA NARODOWA powołuje POLSKI KOMITET WYZWOLENIA NARODOWEGO jako tymczasową władzę wykonawczą dla kierowania walką wyzwoleńczą narodu, zdobycia niepodległości i odbudowy państwowości polskiej
Manifest podpisali członkowie PKWN z przewodniczącym Edwardem Osóbką-Morawskim i wiceprzewodniczącymi Wandą Wasilewską i Andrzejem Witosem na czele.

Tadeusz Jasiński

Poprzedni

Od rzeczy w „Do Rzeczy”

Następny

Sierow story

Zostaw komentarz