Chiny stają się silnym zwolennikiem, współtwórcą globalnej agendy bioróżnorodności, uważa urzędnik ONZ

Tadeusz Jasiński
Chiny stają się silnym zwolennikiem, współtwórcą globalnej agendy bioróżnorodności, uważa urzędnik ONZ

2

Chiny bardzo wspierają ochronę bioróżnorodności, przyczyniają się do niej, a ich filozofia ekologicznej cywilizacji jest „kluczowa dla osiągnięcia przez wszystkie kraje globalnych celów bioróżnorodności” – mówi przedstawiciel ONZ.

– Cywilizacja ekologiczna to interesująca koncepcja. A dlaczego interesująca? Ponieważ dotyczy relacji między społeczeństwem a naturą – powiedziała Elizabeth Maruma Mrema, sekretarz wykonawcza Konwencji o różnorodności biologicznej.
Koncepcja pokazuje „wprowadzenie bioróżnorodności do głównego nurtu we wszystkich sektorach, na wszystkich polach, co jest również kluczowe dla osiągnięcia przez wszystkie kraje globalnych celów bioróżnorodności” – powiedziała Xinhua w niedawnym wywiadzie. Mrema przybyła do Chin, aby wziąć udział w 15. posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej (COP15) w mieście Kunming w południowo-zachodnich Chinach.
Spotkanie pod hasłem „Cywilizacja ekologiczna: budowanie wspólnej przyszłości dla całego życia na Ziemi” jest pierwszą światową konferencją zwołaną przez ONZ na temat cywilizacji ekologicznej. Pierwsza część spotkania rozpocznie się 11 października; uczestnicy dokonają przeglądu „światowych ram bioróżnorodności po 2020 r.”, aby nakreślić plan ochrony bioróżnorodności w przyszłości. Druga część, która odbędzie się w pierwszej połowie 2022 r. i to na żywo, nie zdalnie, obejmie szerokie, dokładne negocjacje mające na celu stworzenie ambitnych i praktycznych ram. „Te ramy faktycznie zastąpią cele w zakresie różnorodności biologicznej z Aichi, które były implementowane przez ostatnie 10 lat” – powiedziała. Mrema spodziewa się, że w pierwszej części spotkania zostanie przyjęta deklaracja z Kunming, która ma pomóc „nabrać rozpędu znaczeniu ochrony bioróżnorodności” i zademonstrować, że „nie czeka nas utrata bioróżnorodności”.
W ciągu ostatnich kilku dekad „Chiny były silnym zwolennikiem i wnosiły wielki wkład w globalny program bioróżnorodności” – powiedziała. Mrema wspomniał, że Chiny są jednymi z pierwszych krajów, które stały się stroną Konwencji o różnorodności biologicznej. Ratyfikowały również dwa protokoły do ​​konwencji, a mianowicie Protokół z Kartageny o bezpieczeństwie biologicznym oraz Protokół z Nagoi w sprawie dostępu i podziału korzyści. Co więcej, „Chiny są jednym z największych darczyńców podstawowego budżetu konwencji i protokołów, szczególnie od 2019 r.” – powiedziała Mrema. Oferta organizacji konferencji COP15 jest „wyraźnym dowodem przywództwa Chin i zaangażowania w bioróżnorodność” – powiedziała.
Mrema doceniła również wysiłki na rzecz odbudowy, które Chiny podjęły w ciągu ostatnich dziesięcioleci w celu ochrony i zachowania różnorodności biologicznej, mówiąc, że wysiłki te wyraźnie stanowią dobry model dla przyszłych prac, który mogą naśladować i wdrożyć inne kraje. – Rząd chiński nadal stosuje długoterminowe podejście do zatrzymania i odwrócenia utraty bioróżnorodności z wieloma zespołami dyscyplinarnymi, które mogą zaoferować oparte na dowodach rozwiązania w celu rozwiązania złożoności społeczno-gospodarczych i mogą zapewnić integracyjne i dostępne kierunki polityki, w tym ekologiczną politykę czerwonych linii , co umożliwi zbudowanie odpornego środowiska zdolnego do przystosowania się do przyszłych uderzeń i wstrząsów – powiedziała. – A chińskie pojęcie jedności, natury i człowieka, mamy nadzieję, będzie dobrym przykładem do naśladowania lub naśladowania przez inne kraje – dodała. Mówiąc o wyzwaniach w zakresie różnorodności biologicznej, Mrema powiedziała, że trwająca pandemia COVID-19 jest „poważna”, wpłynęła zarówno na nasze zdrowie, jak i różnorodność biologiczną.
W raporcie ONZ opublikowanym w 2019 r. zidentyfikowano pięć bezpośrednich przyczyn utraty bioróżnorodności, takich jak zmieniające się wykorzystanie morza i lądu, bezpośrednia eksploatacja organizmów, zmiana klimatu, zanieczyszczenie i inwazyjne gatunki obce.
Mrema powiedziała, że aby zapobiec utracie bioróżnorodności, cały świat powinien skutecznie chronić więcej lądów i oceanów, zapewnić zrównoważoną konsumpcję i produkcję, zapewnić zaangażowanie wszystkich podmiotów w ochronę przyrody oraz zacieśnić współpracę między rządami i wszystkimi zainteresowanymi stronami. – Jesteśmy odpowiedzialni za rzeczywiste podjęcie działań transformacyjnych, aby zapewnić harmonijną relację z naturą. Dlatego nasza relacja z naturą musi się zmienić – powiedziała.

Poprzedni

Dowiercają się do pieniędzy (polskich podatników)

Następny

Dokumentalny termometr świata

Zostaw komentarz