Fundusz SINO-CEE kontynuuje inwestycje w Europie Środkowo-Wschodniej

Pierwsze elektrownie fotowoltaiczne typu greenfield
w Polsce uruchomione z pełnym sukcesem.

Pierwsze cztery elektrownie (4 MWp) z całości 51,5 MWp polskich elektrowni fotowoltaicznych (PV), w które zainwestował Fundusz SINO-CEE (SINO-CEE Fund, SINO-CEEF) na początku 2020 roku zostały oficjalnie ukończone po roku budowy i pomyślnie przyłączone do polskiej sieci energetycznej 5 lutego 2021 r. Pozostałe 47,5 MWp ma zostać ukończone i podłączone do sieci w ciągu najbliższych trzech, maksymalnie miesięcy.
Oczekuje się, że całkowita moc generowana dzięki tym projektom osiągnie 50 gigawatogodzin na rok, co zaspokaja zapotrzebowanie na energię elektryczną ponad 9000 gospodarstw domowych w Polsce i redukuje blisko 50 000 ton dwutlenku węgla emisji dwutlenku węgla rocznie, zgodnie z celami rozwojowymi Polski i Unii Europejskiej związanymi z energią odnawialną.
Dzięki tej inwestycji SINO-CEEF podąża za trendami i możliwości na światowym rynku energii odnawialnej, tworzy platformę współpracy między Chinami a regionem Europy Środkowo-Wschodniej. Wchodząc na rynek fotowoltaiki w Polsce, największej gospodarki w regionie, Fundusz dostarcza doskonałego studium przypadku pokazującego, jak region Europy Środkowo-Wschodniej może skorzystać nie tylko z chińskich inwestycji finansowych, ale także ze zdolności produkcyjnej Chin i chińskiego know-how w zakresie realizacji projektów w dziedzinie energii odnawialnej, popartego ogromnym doświadczeniem.
Projekty, w które zainwestował SINO-CEEF, były jednymi z pierwszych inwestycji realizowanych w Polsce na przekór pandemii COVID-19. W okresie wzrostu bezrobocia wywołanego pandemią inwestycje te pozwoliły utworzyć 300 lokalnych miejsc pracy. Polska jako gospodarka wschodząca na światowym rynku fotowoltaiki jest jednym z atrakcyjnych miejsc do inwestowania w przemysł energii odnawialnej.
Idąc za pozytywnym doświadczeniem z Polski, SINO-CEEF wraz z lokalnymi i międzynarodowymi partnerami, będzie nadal poszukiwać nowych możliwości w innych krajach objętych inicjatywą Pasa i Szlaku. Chodzi tu zwłaszcza o Polskę, Węgry, Grecję i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, biorące udział we współpracy gospodarczej i handlowej w formule „17+1”.
O Funduszu SINO-CEE (SINO-CEEF)
SINO-CEEF to fundusz private equity zarejestrowany w Luksemburgu, koncentrujący się na tworzeniu długoterminowej wartości firm, w które inwestuje. Fundusz inwestuje w firmy jako udziałowiec większościowy lub mniejszościowy, a także dokonuje inwestycje typu mezzanine ukierunkowanych na infrastrukturę, produkcję, towary konsumpcyjne i sektor usług.