27 maja 2024

loader

Kontrowersje wokół fińskiego spisu wyborców Lapończyków. Naruszenie autonomii czy ochrona praw człowieka?

Fot: Flickr / aut. Mika Stetsovski

W Nowym Jorku podczas forum ONZ przewodnicząca fińskiego parlamentu Lapończyków ostro skrytykowała krajowe sądownictwo za orzeczenie, które unieważniło wyniki wyborów z 2023 roku. Orzeczenie, które zostało wydane w marcu przez Naczelny Sąd Administracyjny Finlandii stało się punktem spornym w kwestii autonomii Lapończyków.

Sąd stwierdził, że 65 osób zostało błędnie wykluczonych z listy wyborców Lapończyków, co rzekomo wpłynęło na wyniki wyborów. W odpowiedzi na to sąd nakazał wpisanie tych osób na listę wyborców pomimo sprzeciwu wyrażonego przez parlament Lapończyków.

Pirita Näkkäläjärvi (przewodnicząca parlamentu Lapończyków) wyraziła swoje rozczarowanie orzeczeniem, nazywając je „niszczycielskim” i oskarżając sąd o naruszenie autonomii Lapończyków oraz praw człowieka. Parlament Samów w Finlandii od dawna dąży do reformy ustawy parlamentarnej Lapończyków, aby sam decydować o kwalifikacji osób do listy wyborców, co jest popierane przez ONZ od 2019 roku.

Näkkäläjärvi poinformowała o trwających negocjacjach z rządem Finlandii w sprawie nowej propozycji ustawy, która musi zostać sfinalizowana przez fiński parlament. Jednakże zwróciła uwagę na międzynarodową presję, zwłaszcza ze strony organów traktatowych ONZ, które wielokrotnie krytykowały Finlandię za naruszanie praw człowieka w kontekście spisu wyborców Saamów.

W odpowiedzi na te wydarzenia Näkkäläjärvi zapowiedziała ponowne wybory w czerwcu tego roku podkreślając determinację Lapończyków w dążeniu do obrony ich prawa do samostanowienia. Zachęciła również społeczność Saamów do kontynuowania wysiłków w tej sprawie, niezależnie od najnowszych orzeczeń sądowych. Stałe Forum Narodów Zjednoczonych ds. Ludności Tubylczej, które obecnie odbywa się w Nowym Jorku i potrwa do 26 kwietnia, gromadzi 2000 delegatów z całego świata, co podkreśla wagę i złożoność tej międzynarodowej dyskusji.

Artykuł pochodzi ze strony politykaponordycku.pl

Mateusz Gibała

Poprzedni

Kto ma utrzymywać szpitale?

Następny

Ciekawa historia z pandami wielkimi