Promujmy multilateralizm i stwórzmy lepszą przyszłość

W tym roku przypada 75-ta rocznica powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Po wielu latach dynamicznych zmian oraz na skutek obecnie trwającej globalnej epidemii, międzynarodowa współpraca została zakłócona. Wraz z tendencją do myślenia zero-sumowo, doprowadziło to do sytuacji, w której świat stoi na kolejnym rozdrożu. Jakiej Organizacji Narodów Zjednoczonych potrzebuje ludzkość w tak wyjątkowych okolicznościach? Jaką rolę odgrywać będzie ów organizacja?

Z okazji 75-tej rocznicy powstania ONZ, Prezydent Xi Jinping jasno określił stanowisko Chin podczas serii spotkań wysokiego szczebla: „Po wielu niełatwych próbach, którym zostało poddane ONZ, nadal jest to organizacja pełna witalności. Ponad 7 miliardów ludzi powierzyło jej swoje zaufanie w walce o lepsze życie, a Karta ONZ nadal stanowi istotną gwarancję pokoju i rozwoju na świecie. Jako stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, Chiny będą zdecydowanie wspierać jej kluczową rolę w działaniach na rzecz spraw międzynarodowych”.
Chiny zawsze czynnie uczestniczyły w budowaniu pokoju na świecie, pamiętając o pierwotnych założeniach towarzyszących powstaniu ONZ.
Jeszcze nie tak dawno, II wojna światowa przyniosła światu ogromne cierpienie, pochłonęła około 70 milionów ludzkich żyć, a wiele krajów zostało zdewastowanych. Tęsknota świata za pokojem i wspólne pragnienie utrzymania bezpieczeństwa sprawiły, że Chiny, Polska oraz 49 innych krajów założycielskich, podpisało „Kartę Narodów Zjednoczonych”. Ogłoszono wówczas utworzenie ONZ, co otworzyło nowy rozdział w historii ludzkości. Organizacja Narodów Zjednoczonych od 75 lat odgrywa niezwykle ważną rolę w tworzeniu i rozwoju powojennego ładu i systemu międzynarodowego. Chiny są drugim co do wielkości fundatorem operacji pokojowych ONZ, a także są krajem, który wysyła najwięcej żołnierzy, wśród stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Chiny pokazują światu, że pragną pokoju aktywnie uczestnicząc w sprawach ONZ. W ciągu ostatnich 30 lat ponad 40 tysięcy chińskich „błękitnych hełmów” wyruszyło w celu krzewienia pokoju jako ważna siła w operacjach pokojowych tej organizacji. W obliczu dzisiejszych międzynarodowych i regionalnych stref sporu, Chiny opowiadają się za rozwiązywaniem konfliktów w za pośrednictwem dialogu i konsultacji. Aktywnie eksplorują i poddają próbie różne sposoby rozwiązywania problemów w swoich strefach sporu, aby utrzymać międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo.
Chiny zawsze miały wkład w globalny rozwój i podążały ścieżką współpracy korzystnej dla wszystkich.
Utrzymanie pokoju na świecie i stymulowanie wspólnego rozwoju to główne misje Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jako największy rozwijający się kraj na świecie, Chiny ciężko pracowały, aby mieć jak największy wkład w rozwój ludzkości. W ciągu ostatnich 40 lat Chiny wyciągnęły ze skrajnej biedy ponad 850 milionów ludzi, przez co udział Chin w globalnej redukcji ubóstwa wynosi ponad 70 proc. . Jest to kraj, który wyciągnął z ubóstwa największą liczbę ludzi na świecie, a także pierwszy kraj rozwijający się, który zrealizował Milenijne Cele Rozwoju ONZ dotyczące redukcji ubóstwa.
W 2020 r. Chiny pragną stawić czoła skutkom epidemii i zgodnie z harmonogramem zbudować stosunkowo zamożne społeczeństwo, wyprowadzając wszystkich ubogich mieszkańców wsi z trudnej sytuacji ekonomicznej. Celem jest redukcja ubóstwa określone w „Agendzie Zrównoważonego Rozwoju Narodów Zjednoczonych 2030” na 10 lat przed wyznaczonym terminem. Jednocześnie Chiny są gotowe współpracować z Polską oraz innymi krajami, aby nadal rozszerzać pole do działania, rozwijać się i jednocześnie stymulując rozwój swoich partnerów. Inicjatywa „Pasa i Szlaku” trwa już 7 lat. W tym czasie, Chiny podpisały dokumenty o współpracy ze 138 krajami i powstało ponad 2000 projektów. Polska jest ważnym punktem na tym szlaku. Chiny są gotowe do dalszego pogłębiania strategicznej współpracy z Polską na wielu płaszczyznach oraz realizacji projektów przynoszących korzyści dla obu krajów i ich mieszkańców.
Chiny zawsze broniły porządku międzynarodowego i zdecydowanie popierają multilateralizm.
Stanie na straży multilateralizmu samo w sobie jest już silnym wsparciem dla Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wspierając multilateralizm, Chiny jako kraj wysoce zaangażowany, zasiadają w niemal wszystkich międzyrządowych organizacjach międzynarodowych i uczestniczyły w ponad 500 konwencjach. Zdecydowanie popierają również cele i zasady zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych. Pięć lat temu, uczestnicząc w serii szczytów z okazji 70-tej rocznicy powstania ONZ, prezydent Xi Jinping zachęcał: „Zjednoczmy się jeszcze bardziej, połączmy siły we współpracy i korzystnym partnerstwie, aby budować wspólnotę i przyszłość ludzkości”. Do dziś, multilateralizm jest wysoce zgodny z „Agendą Zrównoważonego Rozwoju Narodów Zjednoczonych 2030”. Natomiast koncept wspólnoty i wspólnej przyszłości stanowią ważną część traktatów międzynarodowych, takich jak Rezolucje ONZ oraz Rezolucje Rady Bezpieczeństwa.
W tym roku, w obliczu globalnej epidemii, Chiny po raz kolejny wypełniły swoje zobowiązania w duchu multilateralizmu. Aktywnie uczestniczyły w Globalnym Planie Reagowania Humanitarnego ONZ, zapewniając pomoc w walce z epidemią koronawirusa ponad 150 krajom i organizacjom międzynarodowym. Chiny uroczyście obiecują, że wraz z zakończeniem prac badawczych nad szczepionką przeciw Covid-19, wprowadzą ją do użytku jako globalny produkt. Chiny dołożą wszelkich starań aby szczepionka była dostępna jak również cenowo przystępna dla ludzi w krajach rozwijających się.
W 1945 roku powstało Organizacja Narodów Zjednoczonych, jeszcze w czasie trwania II wojny światowej. Jednak dzisiaj ludzkość ponownie zmaga się z globalnym kryzysem, podobnie jak 75 lat temu. W tym historycznym momencie Chiny są gotowe na współpracę z Polską i wszystkimi krajami, na rzeczy reorganizacji ONZ, nowego początku i pięknej przyszłość dla świata!