27 maja 2024

loader

Przewodniczący Chin Xi Jinping rozmawiał z premierem Węgier Viktorem Orbanem

Zbyszek Han

Artykuł partnerski

Po południu 9 maja czasu lokalnego przewodniczący Chin – Xi Jinping rozmawiał w Kancelarii Premiera w Budapeszcie z premierem Węgier – Viktorem Orbanem. Przywódcy obu krajów ogłosili, że w stosunki chińsko-węgierskie zostały podniesione do rangi Wszechstronnego Partnerstwa Strategicznego na Każdą Pogodę w Nowej Erze. 

Xi Jinping zwrócił uwagę, że obecnie relacje chińsko-węgierskie znajdują się w najlepszym okresie w historii. Wszechstronne partnerstwo strategiczne chińsko-węgierskie utrzymało wysoki poziom rozwoju, pogłębiło wzajemne zaufanie polityczne między oboma krajami i przyniosło owocne rezultaty we współpracy na różnych polach, dając dobry przykład budowania nowego typu stosunków międzynarodowych. W tym roku przypada 75. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami a Węgrami, a rozwój stosunków chińsko-węgierskich zapoczątkował nową i ważną szansę rozwoju. Oba kraje powinny nadal być dobrymi przyjaciółmi, cieszyć się wzajemnym zaufaniem i udzielać sobie pomocy oraz prowadzić współpracę korzystną dla obu stron. Ustanowienie wszechstronnego partnerstwa strategicznego na każdą pogodę w Nowej Erze traktują jako okazję do nadania nowego i potężnego impulsu współpracy dwustronnej i stworzenia lepszej przyszłości dla obu narodów.

Xi Jinping podkreślił, że Chiny doceniają długotrwałe i zdecydowane prowadzenie przez Węgry przyjaznej polityki wobec Chin oraz ich wyraźne i zdecydowane wsparcie dla Chin w kwestiach związanych z Tajwanem, Hongkongiem i prawami człowieka. Chiny zdecydowanie wspierają Węgry w podążaniu ścieżką rozwoju dostosowaną do ich warunków krajowych i są gotowe budować wzajemne zaufanie polityczne z Węgrami, wzmacniać wymianę między dwoma rządami, organami ustawodawczymi i partiami politycznymi oraz nadal zdecydowanie wspierać się nawzajem w zakresie podstawowych interesów i głównych obaw. Chińska modernizacja z pewnością przyniesie więcej możliwości Węgrom i innym krajom na całym świecie, a Węgry mogą stać się partnerem na drodze do modernizacji w chińskim stylu.

Xi Jinping zwrócił uwagę, że Europa jest ważnym biegunem w wielobiegunowym świecie i ważnym partnerem w realizacji modernizacji w stylu chińskim. Wyraził nadzieję, że Węgry, obejmując rotacyjne przewodnictwo UE w drugiej połowie tego roku, odegrają pozytywną rolę w promowaniu zdrowego i stabilnego rozwoju stosunków Chiny-UE. Oczekuje się, że Węgry będą nadal odgrywać ważną rolę w promowaniu współpracy między Chinami a Europą Środkowo-Wschodnią, aby przynosić większe korzyści mieszkańcom wszystkich krajów.

Viktor Orban powiedział, że z zadowoleniem przyjmuje wizytę państwową przewodniczącego Xi Jinpinga na Węgrzech. Sukces stosunków węgiersko-chińskich dowodził, że kraje duże i małe potrafią się wzajemnie szanować i współpracować dla obopólnych korzyści. Wizyta Xi Jinpinga po raz kolejny pokazała głęboką przyjaźń i wielki potencjał między Węgrami a Chinami i ma ogromne znaczenie historyczne dla Węgier i stosunków węgiersko-chińskich. Stosunki węgiersko-chińskie zostały podniesione do rangi wszechstronnego partnerstwa strategicznego na każdą pogodę w nowej erze, wskazując kierunek przyszłego rozwoju stosunków węgiersko-chińskich. Premier Orban pozytywnie wypowiadał się o perspektywach stosunków węgiersko-chińskich.

Orban powiedział, że Węgry nie zapomną o cennym wsparciu Chin w czasie, gdy borykały się z trudnościami, nadal będą „żelaznym” przyjacielem Chin i będą wspierać Chiny w ochronie ich podstawowych interesów i uzasadnionych praw. Węgry były, są i będą stanowczo przestrzegać zasady jednych Chin. Wspólny rozwój Inicjatywy Pasa i Szlaku między Węgrami a Chinami okazała się wielkim sukcesem, tworząc miejsca pracy i poprawiając warunki życia ludzi na Węgrzech. Węgry mają nadzieję na kontynuację współpracy z Chinami przy dużych projektach infrastrukturalnych, takich jak węgiersko-serbska kolej w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku, wzmocnienie współpracy w dziedzinie gospodarki, handlu, OZE i innych dziedzinach. Zachęcają więcej chińskich przedsiębiorstw do inwestowania i współpracy na Węgrzech. Węgry popierają szereg globalnych inicjatyw przewodniczącego Xi Jinpinga i doceniają ważną rolę, jaką Chiny odgrywają w promowaniu pokoju na świecie. Rozwój Chin jest dla Europy szansą, a nie ryzykiem. Węgry są gotowe wzmocnić wielostronną komunikację i współpracę z Chinami, aby wspólnie chronić pokój i stabilność na świecie. Jako rotacyjny przewodniczący w UE w drugiej połowie roku, Węgry są gotowe podjąć pozytywne wysiłki na rzecz promowania zdrowego rozwoju stosunków UE-Chiny i współpracy między krajami Europy Środkowo-Wschodniej a Chinami.

Redakcja

Poprzedni

W Polsce najbardziej potrzebujący są tylko „przedsiębiorcy”

Następny

Xi Jinping przeprowadził rozmowy z prezydentem Serbii Aleksandarem Vuciciem