4 marca 2024

loader

Sondaż CGTN: 91,4% respondentów z całego świata docenia wkład Chin w walkę ze zmianami klimatu

CFP

A view at the Expo City ahead of the United Nations Climate Change Conference COP28 in Dubai, United Arab Emirates on November 27, 2023. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto)

Artykuł partnerski

W czasach, gdy problemy klimatyczne stają się coraz bardziej poważne, oczy świata zwrócone są na Dubaj. 30 listopada rozpoczęła się tam 28. konferencja stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP28), która trwać będzie prawie dwa tygodnie. Według sondażu przeprowadzonego przez CGTN należącej Chińskiej Grupy Mediów, wśród internautów na całym świecie, 90,3 proc. respondentów uważa, że żaden kraj nie może stać z boku wobec problemów klimatycznych, a multilateralizm jest podstawowym rozwiązaniem problemów jakie niosą zmiany klimatu. Prawie 91,4 proc. respondentów wyraziło uznanie dla wkładu Chin w promowanie globalnego zarządzania klimatem.

W badaniu, aż 83,0% respondentów z całego świata uważa, że nadmierna emisja dwutlenku węgla, której powodem jest działalność człowieka, zaostrzyła globalne zmiany klimatyczne i tylko ścieżka zrównoważonego rozwoju wysokiej jakości, może pomóc w wyjściu z tej trudnej sytuacji. Aż 81,8% respondentów wezwało państwa na całym świecie, do przyspieszenia zielonej i niskoemisyjnej transformacji i rozwoju, zmniejszenia emisji dwutlenku węgla oraz promowania osiągnięcia globalnych celów klimatycznych.

Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu stwierdza, że największa część historycznych i obecnych globalnych emisji gazów cieplarnianych pochodzi z krajów rozwiniętych i ustanawia zasadę „wspólnej, ale zróżnicowanej odpowiedzialności” między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się. Aż 88,5% respondentów uczestniczących w ankiecie zgodziło się, że kraje rozwinięte powinny ponosić większą historyczną odpowiedzialność za kryzys klimatyczny spowodowany przez człowieka. 80,1 % respondentów było rozczarowanych faktem, że kraje rozwinięte zalegają ze spłatą środków na rzecz walki ze zmianami klimatu lub spowalniają udzielanie pomocy w kwestiach klimatycznych krajom rozwijającym się, a 89,9 % respondentów wezwało kraje rozwinięte do wywiązywania się ze swoich obowiązków poprzez zapewnienie krajom rozwijającym się finansowania w przystosowywaniu się ich do zmian klimatu oraz udzielania rekompensat za straty i szkody, przy jednoczesnym poważnym traktowaniu własnych kwestii dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych. Aż 82,9% respondentów oczekuje, że duże kraje wykażą się odwagą i odpowiedzialnością w walce ze zmianami klimatu.

Chiny aktywnie uczestniczą w globalnym zarządzaniu klimatem. Prawie połowa zainstalowanych na świecie mocy energii fotowoltaicznej  znajduje się w Chinach, a ponad połowa pojazdów napędzanych   energią odnawialną  na świecie jeździ po chińskich drogach, a jedna czwarta nowych terenów zielonych na świecie znajduje się w Chinach. W ankiecie 91,4% respondentów chwaliło wkład Chin w promowanie globalnego zarządzania klimatem. Jak ujęli to internauci CGTN: „Wysiłki chińskiego rządu na rzecz poprawy środowiska i walki ze zmianami klimatu są ogromne. ”

W ankiecie opublikowanej na angielskiej, hiszpańskiej, francuskiej, arabskiej i rosyjskiej platformie CGTN, wzięło udział i wyraziło swoje opinie, w ciągu 24 godzin, łącznie ponad 10 tys. internautów. 

Redakcja

Poprzedni

Dwie Polski

Następny

Inflacja rządów