10 sierpnia 2022

loader

Świat dyskutuje, jak radzić sobie z globalnymi problemami – Wietnam przedstawia swe propozycje.

image1

Światowi liderzy po raz pierwszy od początku pandemii spotkali się 21 września na 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ponad stu światowych przywódców osobiście wzięlo udział w rozmowach na szczycie ONZ, a ponad sześćdzesięciu wygłosiło swoje oświadczenie w formie wideo.

Spotkanie odbyło się kiedy cała ludzkość boryka się z bezprecedensowymi wyzwaniami, jakie niosła pandemia COVID-19. Inne globalne problem, takie jak konieczność zrównoważonego rozwoju, regionalne punkty zapalne, nietradycyjne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa, w tym zmiany klimatyczne, bezpieczeństwożywnościowe były również omawiane przez światowych przywódców.
Oprócz tych kwestii, wśród głównych tematów rozmów podczas sesji ONZ, znalazły się też rosnące napięcie między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, przyszłość Afganistanu pod rządami talibów, konflikty w Jemenie, Syrii i regionie Tigraj w Etiopii.
Wietnam – stale aktywnye politycznie państwo w Azji Południowo-Wschodniej, ktorego znaczenie w tym regionie stale rośnie, po raz kolejny podjął inicjatywę I zapronował swoje rozwiązania globalnych problemw.
Przestrogi lidera ONZ
Tradycyjnie sesję otworzył sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres Stwierdził, że „stoimy w obliczu największej kaskady kryzysów w naszym życiu”.„Znajdujemy się na skraju przepaści i zmierzamy w złym kierunku. Jestem tu po to, by bić na alarm. Świat musi się obudzić”, ostrzegał. Wskazał, że świat nigdy nie był bardziej zagrożony i podzielony niż obecnie.
Guterres wezwał przywódców państw do promowania pokoju, zakończenia konfliktów, odbudowania zaufania między bogatą Północą a rozwijającym się Południem. Współpracy w kwestii walki z globalnym ociepleniem, zmniejszenia przepaści między bogatymi a biednymi, promowania równości płci, zapewnienia dostępu do Internetu dla części społeczeństw, które jeszcze go nie posiadają oraz rozwiązania problemu podziałów między pokoleniami.
Amerykańskie plany pod rządami Joe Bidena.
Po raz pierwszy od swego zwycięstwa w wyborach prezydenckich w listopadzie ubiegłego roku, głos na forum ONZ zabrał prezydent USA Joe Biden. Oświadczył, że: “Chcemy, by Ameryka była liderem polityki klimatycznej. Stany Zjednoczone będą przekazywać 11 mld dolarów rocznie krajom rozwijającym się w ramach walki z kryzysem klimatycznym. Według niego „zbliżamy się do punktu, od którego nie będzie odwrotu” jeśli chodzi o globalne ocieplenie.
Zadeklarował też, że USA chcą zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o połowę do 2030 roku w porównaniu do roku 2005 oraz stać się „liderem polityki klimatycznej”.
Prezydent odniósł się też do sytuacji w Afganistanie i podkreślił, że wycofanie amerykańskich wojsk z tego kraju było punktem zwrotnym w historii. Zaznaczył, że po raz pierwszy od 20 lat Ameryka nie jest zaangażowana w żadną wojnę. Wskazał, że „potęga militarna USA” ma być „ostatnim narzędziem, a nie pierwszym”, przy rozwiązywaniu sporów, ale dodał, że nada”Ameryka będzie broniła siebie i swoich sojuszników przed zagrożeniami, takimi jak terroryści”.
Biden podkreślił, że najważniejszymi sojusznikami USA są NATO i Europa. „Wznowiliśmy zaangażowanie z Unia Europejską – naszym fundamentalnym partnerem wobec wyzwań jakie stoją przed światem”, powiedział.
Rola i inicjatywy Wietnamu
Wietnam współpracuje z wieloma państwami, aby zapanować nad pandemią, by dalej budować pokojowy, dostatni świat.
“Wietnam będzie współpracować z państwami i ludźmi na całym świecie, aby przezwyciężyć pandemię COVID-19 i zbudować świat pokoju, dobrobytu i szczęścia dla wszystkich”, powiedział 22 września prezydent Nguyen Xuan Phuc podczas ogólnej debaty 76. sesji Generalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych Zgromadzenie w Nowym Jorku.
W swoim przemówieniu prezydent Phuc przedstawił liczne propozycje promowania wielostronnej współpracy różnych państw z ONZ, organizacji uznawanej za światowe centrum. Wspólpracy wedle reguł prawa międzynarodowego jako podstawy do wspólnego rozwiązywania złożonych, globalnych wyzwań. Przede wszystkim wojen, konfliktów, sporów o zasoby naturalne, zmian klimatycznych i pndemii COVID- 19, które negatywnie wpływają na pokój, bezpieczeństwo i rozwój na świecie.
Prezydent Nguyen Xuan Phuc powiedrział, że najpilniejszą kwestią w tej chwili jest kontrolowanie pandemii COVID-19 dzięki współpracy międzynarodowej. Zauważył, że pierwszeństwo przydziału szczepionek należy przyznać krajom o niskim wskaźniku szczepień, podczas gdy kraje rozwijające się powinny mieć możliwość zaangażowania się w produkcję i łańcuchy dostaw szczepionek.
Kluczowym rozwiązaniem pozwalającym powstrzymać pandemię i sprzyjać ożywieniu gospodarczemu jest zdolność każdego narodu do wzmocnienia swojej odporności. „Odporność można utrzymać tylko wtedy, gdy opiera się na współpracy i łączności między narodami, szczególnie w czasach, gdy nietradycyjne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa nie znają granic i mogą wpłynąć na każdy naród” – przypomniał.
Przywódca Wietnamu poinformował, że jego kraj ściśle współpracuje z innymi członkami ASEAN, aby promować wiodacą pozycję ASEAN w utrzymaniu pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu w Azji Południowo-Wschodniej i regionie Azji i Pacyfiku.
Wietnam podziela stanowisko ASEAN i wspólny głos społeczności międzynarodowej na temat znaczenia pokoju, stabilności, bezpieczeństwa,ochrony, wolności żeglugi i przelotów na Morzu Poludniowochinskim, potwierdził prezydent Nguyen Xuan Phuc
Wezwał wszystkie zaangażowane tam strony do powstrzymania się od jednostronnych działań, które mogą jeszcze bardziej skomplikować sytuację,. Zaap0elował aby rozstrzygać spory i różnice środkami pokojowymi, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i prawem międzynarodowym, w szczególności Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 roku. /UNCLOS/
Przypomniał też, że niezbędne jest pełne przestrzeganie Deklaracji Postępowania (DOC) przez wszystkich obecnych na Morzu Wschodnim. A w przyszłości przygotowywanego, znaczącego i skutecznego Kodeksu Postępowania (COC). W pełni zgodnego z prawem międzynarodowym, zwłaszcza z konwencją UNCLOS 1982.

Tadeusz Jasiński

Poprzedni

27 września – Dzień Pamięci

Następny

Podwójny finał Huberta Hurkacza

Zostaw komentarz