22 maja 2024

loader

Uchodźcy a dobrobyt

O 43600 wzrosła liczba miejsc pracy w sektorze opieki w Niemczech od czerwca 2015 roku To zasługa przyjęcia przez RFN ponad 2 milionów uciekinierów z krajów dotkniętych wojna i terrorem.

Przedszkola u naszych zachodnich sąsiadów od dwóch lat przeżywają prawdziwe oblężenie. Przyjęcie ogromnej liczby rodzin posiadającej dzieci spowodowało zwielokrotnione zapotrzebowanie na zatrudnienie w sektorze opieki. Niemal każda placówka poszukuje obecnie pracowników. Przyjmowane są zarówno osoby urodzone w RFN, jak i wykwalifikowane pracownice z Polski, Czech, a także migrantki, których dodatkowym atutem jest znajomość arabskiego lub języków afrykańskich.
Skalę tego zjawiska pokazują liczby. od końca czerwca 2015 liczba miejsc pracy w opiece wzrosła o 43 600 osób, czyli o prawie 1 proc. – do 4,69 mln zatrudnionych. Ponad połowa nowo przyjętych osób – 22 200 – znalazła zatrudnienie w sferze socjalnej. W samych tylko przedszkolach zatrudniono 7500 dodatkowych pracowników. W ostatnich 10 latach liczba wychowawców przedszkolnych wzrosła o 73 700 osób (wzrost o 56 proc.). W roku 2013 weszła w życie ustawa o obowiązku państwa zapewnienia wszystkim dzieciom w wieku powyżej roku opieki w żłobkach i przedszkolach.
Migranci ożywiają federalną gospodarkę również bezpośrednio. Według danych Fundacji Bertelsmanna liczba miejsc pracy, stworzonych przez przedsiębiorców-imigrantów w ostatnich wzrosła o jedną trzecią – z 950 tys. do 1,3 mln. W tym samym czasie o jedną czwartą wzrosła także liczba samych przedsiębiorców-imigrantów – do 709 tys. Co ciekawe, w latach 2005-2014 odsetek imigrantów wśród ludności Niemiec wzrósł jedynie o 9 procent.

trybuna.info

Poprzedni

O żołnierskich grobach

Następny

American Dream